Alexandra

Návrat do škôl po 19.4.2021

Od 19. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie len za týchto podmienok: ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 …

Návrat do škôl po 19.4.2021 Read More »

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 2.marca 2021 a  v súlade s podmienkami nastavenými  v dokumente COVID AUTOMAT a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese Banská Štiavnica, sa na  na pracovnom stretnutí primátorky mesta a riaditeľov škôl …

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica Read More »

Prihlasovanie na stravu od 1.3.2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že program na prihlasovanie detí na a zo stravy v MŠ bude spustený od 1.3.2021. Odhlásiť dieťa zo stravy bude možné do 8.00 hod. ráno v daný deň. Vedúca ŠJ

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy 1.mája, v minulom roku sme vďaka Vašim 2% vyzbierali sumu 1.692,71 Eur. Za darované peniažky sa nám podarilo obohatiť detské knižnice vo všetkých triedach o nové a atraktívne detské knihy a encyklopédie, ďalej sme zakúpili novú práčku a sušičku prádla. Zo získaných peňazí sa nám podarilo zabezpečiť deťom predstavenie …

2% z dane Read More »

Otvorenie MŠ

Materská škola je otvorená pre všetky deti. Potrebné je podpísané čestné prehlásenie a aktuálne platný negatívny test osoby, ktorá privádza dieťa do MŠ. https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Otvorenie materskej školy

Materská škola bude od 11.1.2021 otvorená pre zamestnaných rodičov . Otvorené budú dve triedy na hornej budove, zoznamy detí budú zverejnené na vchodových dverách.

Jesenné prázdniny

Prosím pozor, zmena v organizácii MŠ počas jesenných prázdnin.Vzhľadom k zmene v usmernení MŠ SR zo dňa 28.10.2020 ohľadne jesenných prázdnin v materských školách, bude v piatok 30.10.2020 Materská škola v prevádzke v štandardnom režime. V pondelok 2.11.2020 bude materská škola z dôvodu udelenia riaditeľského voľna uzavretá. Ďakujem.

Projekt Zippyho kamaráti.

ZIPPYHO KAMARÁTI     Vďaka školeniu, ktoré absolvovala pani učiteľka Adriana Verešíková sa IV. trieda zapojila do programu Zippyho kamaráti, ktorý podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí.     Program Zippyho kamaráti deti učí: ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich ako vyjadriť, čo chcú povedať ako pozorne načúvať ako požiadať o pomoc ako vytvárať a udržiavať priateľstvá ako sa …

Projekt Zippyho kamaráti. Read More »

OZNAM

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu externých osôb so školou využívajte dištančný spôsob komunikácie, prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.