Moderné vybavenie

Deťom ponúkame hrové edukačné aktivity, pomocou elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov, ktoré motivujú ich k hravému objavovaniu, spoznávaniu a skúmaniu – je to pre nich niečo nové a zaujímavé.

Interaktívna tabuľa

Umožňuje dieťaťu živo-interaktívne a príťažlivo kooperovať s počítačom, notebookom, priamo z tabule klikaním na premietaný obraz prstom alebo interaktívnym perom.
Inšpiruje deti k činnostiam, byť súčasťou živého diania v triede i pri tabuli.
Podporuje nadšenie detí.

Interaktívna stena

Všestranne využiteľná učebná pomôcka (aj na výučbu cudzích jazykov).
Rozvíja komunikačné schopnosti – má zabudovateľný mikrofón.
Umožňuje nahrávanie a prehrávanie 10-sekundových audio odkazov k ľubovoľným kartičkám vo vreckách na rôzne témy.

Bee-bot – robotická programovateľná hračka

Hravo zoznámi deti so základmi programovania.
Pomocou tlačidiel zadávajú jednoduché príkazy-smery, ktorými sa hračka má pohybovať.
Podporuje logické myslenie detí a ich schopnosť riešiť problémy spolu s podložkami na rôzne témy.

Mikrofón easi speak

Určený na nahrávanie zvukov, hudby, ale aj hlasu detí.
Môže sa používať aj vonku, napríklad na vychádzke alebo výlete.
Záznam zvukov, hovoreného slova sa dá prehrať na počítači – slúži aj ako spätná reflexia pre deti.

Digitálny mikroskop

Umožňuje deťom snímať a fotiť pozorovaný objekt – štruktúra látky, listy zo stromu, ľudská ruka.
Obraz sa prenáša do počítača a deti sú malí bádatelia.