Zamestnanci

Sme veselý kolektív ľudí, ktorých napĺňa práca s deťmi, skladajúcich sa z kvalitných učiteľov.

Vedenie

Riaditeľka
Mgr. Alexandra Bóková
Tel.: 0917 201 223
E-mail: riaditel@ekodubaci.sk
Konzultácie : 10:00-11:00; 11:30 – 12:30 (po telefonickom dohovore aj v inom čase)
Zástupkyňa
Bc. Katarína Kútniková
Momentálne na materskej dovolenke, zastupuje Bc. Blanka Konopková

Pedagogickí zamestnanci

I. Trieda – Permoníci

Učiteľka
Hilda Čiliaková
E-mail: hildaciliakova@gmail.com
Učiteľka
Ingrid Holičková
E-mail: ina.holickova@gmail.com

II. Trieda – Dubčovia

Učiteľka
Miroslava Inglotová
E-mail: inglotova.miroslava@ekodubaci.sk
Konzultácie : streda 11:30-13:00 (párny týždeň);streda 9:00-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Mgr. Jana Sámelová
E-mail: janka.olm@gmail.com

III. Trieda – Škriatkovia

Učiteľka
Simona Salanciová
E-mail: salanciovasimona@post.sk
Konzultácie : streda 11:30-13:00 (párny týždeň); streda 9:00-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Aneta Bernatová
E-mail: anetka1104@gmail.com

IV. Trieda – Pikulíci

Učiteľka
Bc. Blanka Konopková
E-mail: konopkova.blanka7@gmail.com
streda 12:30-14:00 (párny týždeň); streda 9:00-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Bc. Adriana Verešíková
E-mail: adrianaveresikova@gmail.com
Konzultácie : 11:30 – 12:30

A Trieda – Jašteričky

Učiteľka
Mgr. Marianna Andacká
E-mail: majkastopkova@gmail.com
Konzultácie : streda 9:00-10:30 (párny týždeň); streda 12:30-14:00 (nepárny týždeň)
Učiteľka Kristína Zorvanová
E-mail: zorvanova.kikik@gmail.com

B Trieda – Mušky svetlušky

Učiteľka
Tatiana Szabová
E-mail: tanja0202@azet.sk
Mgr. Alexandra Bóková
E-mail: evajoga@gmail.com
Mgr. Ivana Cimová

Elokovaná trieda – Štefultovské tekvičky

Učiteľka
Mgr. Petronela Šavoltová
E-mail: savoltovapetronela@mcnet.sk
Konzultácie : streda 9:00-10:30 (párny týždeň); streda 12:00-13:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Jarmila Kmetíková

Asistenti učiteľa

PaedDr. N. Sámel Dobrovičová
Mgr. I. Malčická

Sociálny pedagóg

Mgr. Ivana Cimová

Prevádzkoví zamestnanci

Kuchyňa

Vedúca jedálne Daniela Opielová
Tel.: 045/691 1161
E-mail: jedalenms@gmail.com
Pracovná doba: 7:00 – 15:00
Kuchárky
M. Halátová
Jana Beňová
A.Záchenská

Upratovanie

Upratovačka Daniela Arvajová
Upratovačka Oľga Bartolovicová
Upratovačka Adriana Zorvanová
Upratovačka Andrea Kandová
Elokované pracovisko Štefultov