Zamestnanci

Sme veselý kolektív ľudí, ktorých napĺňa práca s deťmi, skladajúcich sa z kvalitných učiteľov.

Vedenie

Riaditeľka
Mgr. Alexandra Bóková
Tel.: 0917 201 223
E-mail:
riaditel@ekodubaci.sk
Konzultácie:
10:00-11:00; 11:30 – 12:30 (po telefonickom dohovore aj v inom čase)
Zástupkyňa
Bc. Katarína Kútniková
Tel.: 0917 379 713
E-mail:
katarina.kutnikova40@gmail.com
Konzultácie:
streda 10:30-11:30 (párny týždeň);
streda 11:00-12:00 (nepárny týždeň)

Pedagogickí zamestnanci

I. Trieda – Permoníci

Triedna učiteľka
Kristína Kašiarová
E-mail: kristinakasiarova@gmail.com
Konzultácie:
streda 12:30-13:30 (párny týždeň);
streda 9:30-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Ingrid Holičková
E-mail:
ina.holickova@gmail.com

II. Trieda – Dubčovia

Triedna učiteľka
Mgr. Jana Sámelová
E-mail:
janka.olm@gmail.com
Konzultácie:
streda 11:30-12:30 (párny týždeň);
streda 9:30-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Michaela Zacharová

III. Trieda – Škriatkovia

Triedna učiteľka
Jarmila Kmetíková
E-mail:
jaja0205@azet.sk
Konzultácie :
streda 12:30-13:30 (párny týždeň);
streda 9:30-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Soňa Luptáková
Učiteľka
Eva Bugriová

IV. Trieda – Pikulíci

Triedna učiteľka
Bc. Blanka Konopková
E-mail: konopkova.blanka7@gmail.com
Konzultácie:
streda 11:30-12:30 (párny týždeň);
streda 9:30-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Mgr. Ivana Cimová

A Trieda – Jašteričky

Triedna učiteľka
Mgr. Marianna Andacká
E-mail: majkastopkova@gmail.com
Konzultácie:
streda 12:30-13:30 (párny týždeň);
streda 9:00-10:00 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Kristína Zorvanová
E-mail: zorvanova.kikik@gmail.com

B Trieda – Mušky svetlušky

Triedna učiteľka
Tatiana Szabová
E-mail:
tanja0202@azet.sk
Konzultácie:
streda 11:30-12:30 (párny týždeň);
streda 9:30-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Bc. Katarína Kútniková

Elokovaná trieda – Štefultovské tekvičky

Učiteľka
Mgr. Petronela Šavoltová
E-mail: savoltovapetronela@mcnet.sk
Konzultácie:
streda 11:30-12:30 (párny týždeň);
streda 9:30-10:30 (nepárny týždeň)
Učiteľka
Nikola Tancošová

Pedagogický asistent

PaedDr. N. Sámel Dobrovičová
Gabriela Murgačová

Sociálny pedagóg

Mgr. Katarína Mojžišová
Mgr. Nathalie Jány

Prevádzkoví zamestnanci

Kuchyňa

Vedúca jedálne
Daniela Opielová
Tel.:
045/691 1161
E-mail:
jedalenms@gmail.com
Pracovná doba:
7:00 – 15:00
Hlavná kuchárka
Aneta Záchenská
Kuchárka
Miroslava Antalíková
Pomocná kuchárka
Michaela Považancová

Upratovanie

Upratovačka
Daniela Arvajová
Upratovačka
Oľga Bartolovicová
Upratovačka Adriana Zorvanová
Upratovačka Andrea Kandová
Elokované pracovisko Štefultov