Erasmus

Aj tento rok sa učiteľský tím z Materskej školy 1. Mája č.4 zúčastnil v rámci projektu Erasmus  mobilita jednotlivcov, zahraničných kurzov na rozširovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov. Projekt Erasmus je v  materskej škole od roku 2016 stále živý a každoročne sa na zahraničných kurzoch zúčastňuje niekoľko učiteliek. V rámci projektu učiteľky navštívili Maltu, Holandsko, Českú republiku, Chorvátsko, Slovinsko. V tomto roku  zrealizovali vybrané kurzy na ostrove Santorini v Grécku. Santorini ich privítalo slnečným počasím, teplým morom a krásnou bohatou históriou, ktorá siaha až do roku 1600 pred Kr. Santorini je skutočným skvostom – nielen vďaka svojmu tajomnému pôvodu, unikátnej architektúre, magickým západom slnka, ale i vďaka objavom v Akrotiri. Tie mu vyslúžili prívlastok „Pompeje Egejského mora“.

Pani riaditeľka Mgr. Alexandra Bóková sa zúčastnila kurzu „Technológia a médiá vo vzdelávaní. Cieľom dvojtýždňového kurzu bolo nadobudnúť teoretické a praktické zručnosti v oblasti využívania moderných informačných technológií v školskom procese, ale aj celkovo v profesionálnej činnosti učiteľa. Náplňou bola teoretická a praktická činnosť s využitím nástrojov digitálnej komunikácie, osvojenie si grafických a edukačných nástrojov, dizajnovo tvoriť v nástroji Website.

Pani učiteľka Mgr. Marianna Andacká bola účastníčkou kurzu „ Dráma vo výchove- Holistický prístup k výchove s prvkami drámy“, kde načerpala inšpiráciu a nové metódy z oblasti dramatickej výchovy, dramatickej tvorby pre najmenších a ako tieto techniky využívať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pani učiteľka Aneta Bernátová absolvovala kurz „ Integrácia a multikulturalita“, ktorý bol zameraný na osvojenie si multikultúrnych kompetencií a  interaktívnych metód na podporu integrácie detí z rôznych kultúr a rôzneho sociálneho prostredia. Kurz sa zaoberal pojmami identity a skupinovej dynamiky.

Pani učiteľka Eva Pecníková sa zúčastnila kurzu „ Kreatívne metódy vo výchove detí so špeciálnymi potrebami“. Osvojila si sociálne, umelecké a herné aktivity a získala praktické zdroje na úspešnú implementáciu kreatívnych metód vo výchove detí so špeciálnym potrebami. Cieľom projektu bolo nielen zlepšenie odborných kompetencií učiteliek, ale aj zlepšenie ich pripravenosti z hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykovej zručnosti učiteliek. Posunulo to ich profesionálnu kariéru, pohľad na moderný svet vyučovania a prístupu k jednotlivým žiakom, možnosť výmeny skúseností s ostatnými učiteľmi z rôznych krajín sveta, ale aj nové skúsenosti v rámci  koordinácie projektu v materskej škole.