Dubčovia

Byť súčasťou našej triedy je jedným úžasným dobrodružstvom. A keďže objaviteľov, prieskumníkov, umelcov či vedcov nikdy nie je dosť,
hľadajú sa ďalšie odvážne posily do nášho tímu.

3-4 ročné deti

Septembrové aktivity a hry

Čo jazdí po ceste, koľajniciach, lieta v oblakoch, pláva po vode….Vzhľadom na to, že deti majú rozdielnu úroveň poznatkov o dopravných prostriedkoch, je potrebné stimulovať záujem detí o ich spoznávanie najmä v hrách. Naši Dubčovia sa celý týždeň hrali a spoznávali dopravné prostriedky podľa vonkajšieho vzhľadu, utvárali si predstavu o spôsobe, akým sa pohybujú a kde sa pohybujú.

Ovocie


Poznávali sme základné druhy ovocia pomocou vzhľadu a  chuti. Triedili sme, ukladali,  počítali, maľovali aj lepili. A porozprávali sme si aj o význame ich konzumácie pre zdravie.

ŠŤAVIČKOVÉ ŠIALENSTVO


Zeleninka to je mňam. Dubčovia celý týždeň objavovali nové chute, vône, tvary, veľkosti aj farby. Zistili, že zo zeleninky môže byť aj výborná šťavička. Nestačili sa poháre plniť mrkvičkovou, petržlenovou, paradajkovou, ale aj jabĺčkovou, hruškovou……proste šťavičkové šialenstvo.

ZDRAVÁ ZELENINKA


Dubčovia zistili, že čerstvá zeleninka je voňavá, farebná a má rôzne tvary a farby. Rastie na zemi  a pod zemou. Niektorá zelenina tvorí korene (mrkva, petržlen…), iná (hrášok, karfiol…) rastie nad zemou. Vitamíny sa nachádzajú v zelenine a v ovocí a preto ich musíme veľa jesť. A nezabudli sme si vyrobiť najobľúbenejšiu zeleninu a to MRKVIČKU.

V ZÁHRADE A NA POLI


Celý týždeň sa niesol v téme “Práce v záhrade, jesenná úroda”. Z ovocia sme si vytvorili chutný ovocný šalát. Roztriedili sme si ovocie a zeleninu podľa farieb. Zavarili sme papierové, ale aj naozajstné jabĺčka, hrušky a slivky. Porozprávali sme sa o zemiakoch, ako rastú a ako sa zbierajú. Spoznali sme význam pestovania kukurice. Vypočuli sme si čítanú rozprávku “Ako dedko ťahal repku” a sami sme si to aj vyskúšali. Okrem toho sme cvičili, maľovali, spievali a aj recitovali. V piatok sme si vyrezali tekvice.

Ako sme vyrábali darčeky pre starých rodičov…..


Deň materských škôl


Aj Dubčovia 4.novembra oslávili Deň materských škôl. Tento rok sme si vybrali pohybové aktivity na tému “Ako cvičia zvieratká”. Pretože pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite, pozitívne ovplyvňuje aj ich zdravotný stav. Deti v kostýmoch zvieratiek ukázali svoju športovú zdatnosť. Na záver si zacvičili na fitness posilňovacích strojoch určených špeciálne pre deti.

Naše výtvory z darov jesene…..


Hravé spoznávanie

Dubčovia si upevňovali poznatky z predchádzajúcich aktivít, a to pomocou edukačných hier so zameraním sa na triedenie jednotlivých známych prírodnín. Oboznámili sa s hríbom dubovým, kuriatkom jedlým a muchotrávkou červenou. Hľadali prírodniny a huby na interaktívnej stene a programovali Bee-Bota (programovateľná hračka), ktorá sa dostala k známej prírodnine alebo k obrázku. A nakoniec sme sa na školskom dvore zahrali na vetríka šibala s lístím.

FARBY OKOLO NÁS


Učenie farieb  je proces, ktorý sa najlepšie realizuje počas hier. Naši Dubčovia vyberali, triedili, spájali, vkladali, navliekali, ukazovali, hrali sa so štipcami, hľadali, ale hlavne spoznávali farby. Oboznámili sa so zaujímavými knihami plných farieb a to „Nenásytná húsenička“ a „Uč sa farby s čarovným kolieskom“.

Mikulášsky týždeň


Počas mikulášskeho týždňa sme si vyrobili Mikulášov aj čertov. Porozprávali sme sa o Vianociach a keďže pečenie medovníkov patrí medzi tradície, pustili sme sa do toho. Poriadne sme si umyli ruky, vyvaľkali cesto a s veľkou radosťou sme si vykrajovali medovníčky. Tety kuchárky nám ich pomohli upiecť.

Svetielka blikajú jedlička vonia, vianočné zvončeky  do ticha zvonia.  Bim bam-bom, bim bam-bom spievajú zas,  oslávme spoločne vianočný čas.
 
 Krásne a láskyplné Vianoce Vám želajú
Mirka, Janka a Dubčovia


2-3 ročné deti

Usmiate slniečko

Ešte pred príchodom jesene sme si spoločne vytvorili naše prvé spoločné výtvarné dielo “USMIATE SLNIEČKO”. Bude sa na nás usmievať a motivovať nás k tomu, aby sme do škôlky chodili pozitívne naladení a s úsmevom.

ČO UŽ VIEM

Viem už behať, pekne stáť, kolo kolo viem sa hrať.
Nad hlavu si ruky dať, pekne s nimi zatlieskať. Viem si vybrať tehličku, postaviť aj vežičku. Viem si pekne umyť rúčky, napapať sa poľahúčky. Viem si kresliť na tabuľu, pozerať si krásnu knihu. Viem už ako robí vlak, verte mi že je to tak.

Interaktívne učebné pomôcky

Naša materská škola je vybavená modernými výučbovými pomôckami, ktoré zefektívňujú vyučovanie a umožňujú deťom živo-interaktívne pracovať. Využívame ich už pri práci s najmladšími deťmi. Deti sa postupne učia pracovať na interaktívnej tabuli, zoznamujú sa s interaktívnou plochou, na ktorú kreslia, presúvajú, skladajú obrázky podľa významu. Na tabuli im vieme sprostredkovať materiály aj vo väčšom formáte, ktoré im pomáhajú pri poznávaní a nadobúdaní nových vedomostí. Učíme sa tiež pracovať s interaktívnou stenou. Tá sa dá všestranne využiť pri viacerých aktivitách k rôznym témam. Deti si pomocou nej rozvíjajú komunikačné schopnosti, učia sa správne komunikovať, vyslovovať slová. Pomocou 10-sekundových audioodkazov k ľubovoľným kartičkám vo vreckách vedia názorne aj slovne odpovedať na zadané otázky. A najdôležitejšie je, že stlačením zvukového záznamu získajú spätnú väzbu, čo u nich podporuje motiváciu a pocit úspechu.

PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA “ÚCTY K STARŠIM”


Milí naši starí rodičia.
 
             Každý život je ako jedinečná kniha, kniha v ktorej naše detstvo strieda detstvo našich detí. Určite vám teraz prebehne hlavou množstvo myšlienok a spomienok na chvíle radostné aj ťažšie. Pomaly však prišiel čas, kedy ste sa s radosťou v srdci dočkali vnúčat, ba dokonca pravnúčat. Deti najlepšie vedia oceniť vašu lásku, pohladenie a spoločnú hru. Október je mesiac, počas ktorého si každoročne pripomíname jednu z najvzácnejších cností, je ňou ÚCTA S STARŠÍM. Pri tejto príležitosti sa každoročne stretávame v našej materskej škole, aby sme spolu s vami oslávili tento sviatok. Keďže sa tento rok nemôžeme stretnúť, chceme sa vám poďakovať aspoň krátkym videom, ktoré nájdete v našej uzavretej skupine na Facebook-u. A takto s láskou sme vyrábali darčeky pre vás…
 
Ste nám veľkým vzorom,  máme sa od vás čo učiť a za to veľká vďaka.

Na tému “OVOCIE A ZELENINA”


V mesiaci október sme pracovali na tému: “Ovocie a zelenina” Pomocou aktivít aj cez zmyslové vnímanie sme poznávali   základné druhy ovocia a zeleniny. Triedili sme ich do debničiek, do košíkov podľa farby a druhu. Skladali sme obrázky. Pomocou hier s vrchnáčikmi  s so šnúrkami sme poznávali farby, cvičili sme si jemnú motoriku, pozornosť. Hrali sme sa s farbami. Prstom sme si rozotierali farbu do tvaru hrušky a obtláčaním jabĺk sme si vytvorili zaváraninové poháre. Naučili sme sa aj novú báseň. “O jabĺčku”  Zahrali sme si tiež pohybovú improvizáciu “strom” Pracovali sme   s interaktívnou tabuľou a s interaktívnou stenou.

Rozvíjame motoriku detí


V predprimárnom vzdelávaní je úroveň grafomotoriky jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní nástupu dieťaťa do základnej školy. Rozvoj grafomotoriky je úzko spojený s rozvojom hrubej a jemnej motoriky. Nie je možné ich od seba oddeliť, pretože na seba úzko nadväzujú.
Už od začiatku nástupu dieťaťa do materskej školy preto formou rôznych aktivít a hier rozvíjame hrubú a jemnú motoriku, aby sme  v grafomotorických pohyboch postupne prešli od uvoľňovania ramenného kĺbu cez zápästie až po pohyb dlane a prstov.

Programovateľná didaktická hračka Bee Bot

Deti sa zoznámili s ďalšou elektronickou učebnou pomôckou, včielkou Bee Bot” Tento programovateľný robot v tvare včielky pomáha rozvíjať logické myslenie, priestorovú predstavivosť, predmatematické schopnosti. Nám včielka pomáha rozvíjať hlavne jemnú motoriku, koncentráciu a v neposlednom rade nás vedie k spolupráci v kolektíve.

MIKULÁŠ


Dlhá brada, biele fúzy tesne pod nosom, čiapka a červený plášť. Toho uja netreba sa báť! A, že to tak naozaj je…sa presvedčili aj naši najmenší Dubčovia, keď v piatok do našej materskej školy zavítal naozajstný Mikuláš. Aj keď bez snehu, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou.

FARBY

Deti sa v materskej škole učia poznávať farby už od začiatku, teda od dvoch rokov. Učenie farieb  je proces, ktorý sa najlepšie realizuje počas hry. Je však žiadúce pomenovávať ich aj pri bežných činnostiach: „Oblečieš si zelené tričko“, „ Daj si jabĺčko, je červené“ a pod. Začínajú základnými farbami: červená, zelená, žltá, modrá. Poznať farby znamená v prvej fáze vizuálne farby vedieť odlíšiť. Až oveľa neskôr prichádza fáza, kedy dieťa vie farby pomenovať. Veľa detí už v dvoch rokoch farby pozná, ale nevedia ich pomenovať. Pretože poznanie nemusí ísť úplne rovnomerne ruka v ruke s vývinom reči

NA STROMČEKU SVIEČKA SVIETI,
POKOJ, ŠŤASTIE NECH K VÁM LETÍ.
A KEĎ ROZŽIARIA SA VAŠE TVÁRE,
BY HOJNOSTI STE MALI STÁLE.
NOVÝ ROK NECH POMALIČKY
VSUNIE ŠŤASTIE DO KAPSIČKY,
ABY NESPRAVILI STE CHYBNÝ KROK PO CELUČKÝ ĎALŠÍ ROK…

DOVOĽME DEŤOM DOTKNÚŤ SA PRÍRODY


Deti majú radi činnosti a aktivity, ktoré vychádzajú zo známych vecí a z prostredia, v ktorom sa pohybujú. Je treba využiť u detí silný citový vzťah ku všetkému živému, prirodzenému, intuitívnemu  vnímaniu, predovšetkým však detskej zvedavosti, a tak umožniť deťom  prvé dotyky s prírodou.
Naši DUBČOVIA spolu so škriatkom Stromíkom vnímali prírodu, poznávali ju cez zmyslové vnímanie realizované priamo v prírodnom prostredí (ale aj v triede s využitím prírodnín) prostredníctvom zmyslových hier, pretože prvé dotyky s prírodou dávajú dieťaťu možnosť prírodu intenzívnejšie precítiť. Prostredníctvom zmyslov dieťa nachádza hravé priblíženie sa k prírode a jeho lepšiemu porozumeniu. Snažili sme sa, aby tieto aktivity priniesli 2-3-ročným deťom radosť, očarenie, objavovanie, hranie, ktoré rozvíjajú ich fantáziu a predstavivosť.
Stromík (postavička vyrobená z papierovej rolky a prírodnín), ktorý bude s našimi deťmi objavovať tajomstvá v prírode počas celého roka.

Sýkorka a jej zimní hostia.


Tá naša sýkorka hostila drozda. Vyrobili sme im zimný obrázok, oboznámili sme sa s krmivom, ktorým ich môžeme v zime prikŕmiť. Vyrobili sme kŕmne guličky a vyniesli na strom na školskom dvore. No a potom sme ich už len tíško pozorovali spoza okna.

STOPY V SNEHU, LESNÉ ZVIERATÁ


V triede sme si postavili snehuliaka, vybrali sme mu krásne farebné gombíky. Gombíky tak žiarili, že na druhý deň ho prišli navštíviť zvieratká z lesa. Prišla veverička aj vtáčiky. Síce sme ich nevideli, ale spoznali sme ich podľa stôp, ktoré zanechali. Neskôr sme si stopy aj sami vytvorili. Síce nám nenapadol sneh, ale vynašli sme sa a obtláčali sme ich do piesku. Veď zvieratká ich zanechávajú aj v blate. Ako náhle napadol sneh, hľadali sme ich aj vonku v snehu. A našli sme! Stopy od veveričky aj vtáčikov.  
Takýmito aktivitami vzbudzujeme u detí záujem o les a zvieratá. Postupne ich podnecujeme všímať si okolie. Keďže zvieratá je v lese ťažko vidieť, deti si uvedomujú ich prítomnosť prostredníctvom ich stôp, ktoré zanechávajú v prírode.

JARKončí zima, ide jar,
slnko pekne svieti,
na lúku hneď vytiahne
zvieratká i deti.

JARNÝ KVIETOKV rámci tejto témy sme sa venovali prvým prejavom jari a jarným kvetom. Zamerali sme sa na snežienky a tulipány, ktoré už vykúkajú spopod zeme. Vytvorili sme si jarnú záhradku, zacvičili sme si pri nej s riekankami. Tulipány a snežienky nám rozkvitli aj na interaktívnej stene aj na novej jarnej nástenke.


VESELÁ ŠIBAČKA


DOMÁCE ZVIERATÁ
Poznávali sme základné znaky aj zvuky zvieracej rodinky: kohút, sliepka, kuriatko. Rozpoznávali sme ich podľa obrázkov aj zvukov. Prostredníctvom reálnych vajíčok sme spoznali úžitok, ktorý máme z chovu týchto zvierat a aj ako sa liahnu kuriatka. A keďže vonku padal aj sneh, postavili sme zvieratkám ohrádky, aby im nebola zima. Zatancovali sme si na pieseň ” Na dvore býva sliepočka naša” A tiež sme si zasúťažili s vajíčkom na lyžičke.

LES
Ako Dubčovia objavovali les a jeho tajomstvá

SEMIENKA SÚ ČAROVNÉMy sme sa hrali na malých pestovateľov a zistili sme, čo sa stane, keď semienka dáme do vlhkého prostredia. Klíčiace semienko je malý zázrak. Z malej guľôčky najprv nesmelo vykukne klíček, ktorý sme pravidelne polievali a o chvíľu sme mali malinkú rastlinku. Každá rastlinka má vraj dušu. Ak sa budeme starať o rastlinku s láskou, odvďačí sa svojou krásou a úžitkom. A Dubčovia každý deň rastlinkám niečo šepkali. A, hľa, už nám kývajú svojimi lístočkami.

NÁHRDELNÍK PRE MAMIČKUMáj je najkrajší mesiac, lebo patrí všetkým MAMINÁM. Aj naši Dubčovia potrápili svoje pršteky a urobili pre svoje slniečka – mamičky krásny darček.
 
MAMA A JA (L. Friedová)
Mama je slnko so zlatým vlasom.
Malé slniečko – to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme.
Mne svieti mama.
A ja mame.