Dubčovia

 

Byť súčasťou našej triedy je jedným úžasným dobrodružstvom. Pretože objaviteľov, prieskumníkov, umelcov či vedcov nikdy nie je dosť, hľadáme ďalšie odvážne posily do nášho tímu.

 

Jožko Separko

Konečne sme sa dočkali slniečka a preto sme väčšinu času strávili vonku. Téma tohto týždňa bola separovanie odpadu. Naučili sme sa, prečo je to dôležité, akou farbou sú kontajnery rozlíšené a aký odpad sa do nich hádže. V edukačnom videu sme videli a počuli, ako odpad zahlcuje našu planétu, ako dlho jej trvá, kým sa rozloží hoci aj obyčajný papier z cukríka. A tak sme si aj my natiahli rukavice a vyčistili okolie škôlky a blízkej studničky. Pracovali sme na úlohách projektu Colorfull emotions, kde ďalšia emócia bola hnev.
Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia „Poplach v lese“, ktoré si nacvičili naši starší kamaráti 🤩Spoznali sme menej známu zeleninku-rebarboru.
A keďže si v nedeľu 28.5.pripomíname Svetový deň hier,s našimi Dubčami sme si užili športové súťaže 😃.

DEŇ MATIEKNeoddeliteľnou súčasťou mesiaca máj je aj krásny sviatok – Deň matiek. Pre väčšinu detí je mama ten najdôležitejší človek na svete. Človek, ktorý všetko chápe, odpustí a miluje svoje dieťa nadovšetko. Pri príležitosti tohto sviatku sme si s našimi deťmi aj s mamičkami užili pekné popoludnie. Naši Dubčovia si pre svoje mamičky nachystali darčeky v podobe krátkeho vystúpenia a srdiečka, ktoré s láskou vyrobili. Spolu si zasúťažili v rôznych športovo – pohybových aktivitách a išlo im to teda výborne! Veď posúďte sami.

V kráľovstve hmyzu.


Hmyz. Práve tieto drobné živočíchy, boli témou
tohto týždňa. Hľadali sme ich na lúke, skúmali
lupou, kreslili, rátali.
Naučili sme sa, odkiaľ máme sladký med a
prečo je včielka taká užitočná.
Zúčastnili sme sa Lesníckeho dňa v botanickej
záhrade, de na nás čakali stanovištia so
zaujímavými úlohami, dravce, vypchaté zvieratá
a vtáky, o ktorých nám pútavo porozprávali.
Samozrejmosťou boli aj drobné odmeny, ktoré
Dubčov potešili.
Vodná kvapka nám porozprávala, prečo je dôležité
vodou šetriť. A zelenina, ktorú sme tento týždeň
ochutnávali, bola zelená cibuľka.

Na návšteve v lesnej ríši, Deň Zeme


Keďže tento týždeň oslavujeme „Deň Zeme“ a lesy sú pľúcami našej Zeme, aj Dubčovia sa venovali téme „Na návšteve v lesnej ríši“ Počúvali zvuky lesa. Porozprávali sa o jeho význame, o zásadách slušného správania sa na návšteve v lese. Vyriešili si interaktívne úlohy s tým spojené. Zahrali sa pohybovú hru „Veveričky do dier“ Vo štvrtok navštívili park vo Svätom Antone, kde deti pozorovali stromy, ich súčasti reálne a zblízka. Technikou frotáže si vytvorili stromy sľubov pre našu Zem, aby sme pochopili, že tu nie je iba pre nás, ale pre všetkých a aj pre zvieratká. Chceme veľmi pekne poďakovať mamine Damiánka, p. Englerovej, ktorá nám urobila prehliadku dravcov, deti sa o nich veľa dozvedeli a mohli si ich zblízka pozrieť, podržať aj pohladkať.

Veselá šibačka

Šibem, šibem, šibi, ryby,
môj korbáčik nemá chyby.
Ešte vody trošička,
daj vajíčko z košíčka.
Dubčovia sa tento týždeň pripravovali na Veľkonočné sviatky. Rozprávali sa o veľkonočných zvykoch. Naučili sa hudobno-pohybovú hru „Hopká zajko“. Vyrábali veľkonočné barančeky a vajíčka. V dielničke si vyzdobili vyfúknuté vajíčka nanášaním vosku.

Od semienka po rastlinku

Posledný marcový týždeň bol v našej triede Dubčov rovnako pestrý ako počasie. Hneď v pondelok sme boli na divadelnom predstavení „Ako namaľovať dúhu“, ktoré sa nám veľmi páčilo. Naučili sme sa, že rastlinka vyrastie zo semienka, o ktoré sa musíme postarať, čo sme si aj vyskúšali. Zasadili sme si fazuľku a rôzne bylinky do našej „mini záhradky“, vypleli a prekyprili sme pôdu v záhone medzi jahodami. Zistili sme, čo kde rastie, naučili sme sa pesničku, aj sme počítali, strihali a maľovali. Porozprávali sme si o emóciách a strach sme si aj výtvarne zobrazili. A v piatok sme v rámci Zeleninkova ochutnávali pažítku, ktorú sme aj vyrábali. Bolo proste veselo.

Jarné kvety

Tento týždeň, v našej triede Dubčovia, bol veľmi rozmanitý. Hneď v pondelok sme sa zúčastnili prvého online stretnutia s partnermi eTwinning projektu „Colourful emotions“. Vybrali sme si prvú emóciu, s ktorou budeme pracovať a to bol STRACH. Vo štvrtok sme si urobili aj prvú aktivitu. Rozprávali sme sa o tom, prečo má strach veľké oči a všetok náš strach sme zavreli do fľaše s čiernou príšerkou. V utorok nás potešila milá návšteva, starí rodičia Kristínky , ktorí nám prečítali poučné rozprávky o opici Škorici. Zopakovali sme si pravidlá slušného správania sa. Okrem toho sme sa venovali jarným kvetom, poznávali sme ich, pomenovávali, ovoniavali, počítali a aj zblízka pozorovali. Boli sme ich hľadať v meste, aj na lúke. Skúmali sme tiež akú vodu majú kvety najradšej a kam v rastlinke sa voda dostane. Zatancovali sme si na jarné piesne. V piatok nás znovu čakalo zeleninkové šialenstvo, tentokrát s fazuľou. Namaľovali sme si aj kráľa a kráľovnú Fazuľkových.
 

Jarné prebúdzanie.

Tento týždeň v našej triede „voňal“
prichádzajúcou jarou a bol plný zaujímavých zážitkov. Oboznámili sme sa so zmenami v prírode, aj s jarnými tradíciami, medzi ktoré patrí aj vynášanie Moreny. O nej sme sa naučili básničku, aj sme si ju vyrobili na dielničkách v Kamerhofe. Veľmi nás potešila návšteva pani Peťkovej z Únie nevidiacich a slabozrakých, ktorá nám v rámci marca – Mesiaca knihy prečítala rozprávku. Ďakujeme. Vyrobili sme si kľúč na „odomykanie jari“, aj rozkvitnutý krík. Naučili sme sa pesničku „Jar k nám prišla“. Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia „Palculienka“ a v rámci Zeleninkova sme sa oboznámili s ďalšou zeleninou -kelom. Bol to naozaj skvelý týždeň! Veď posúďte sami.
 

Krása v knihách ukrytá

Celý týždeň sme sa venovali rozprávkam a knihám. Naučili sme sa ako kniha vzniká, kto je autor a ilustrátor. Rozprávali sme sa aj o tom, aký rozdiel je medzi knižnicou a kníhkupectvom. Navštívili sme mestskú knižnicu. Naučili sme sa krásnu básničku o knihe. Z papiera, ktorý si vytvorili deti, sme vytvorili našu vlastnú knihu farieb. Zahrali sme si divadielko, pomocou neho sme hádali názvy rozprávok a určovali polohu postáv v príbehu (prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, pred, za). V piatok sme spoznávali paštrnák a vytvorili sme si aj krásne výtvarné diela.

Fašiangové šantenie


Uplynulý týždeň Dubčovia prežívali fašiangové šantenie.
Dozvedeli sme sa, čo sú to tie „Fašiangy“. Naučili sme sa pesničku „Fašiangy, Turíce“
Nakreslili, vymaľovali, vystihli sme si masky.
Deti sú veľmi šikovné, zahrali sa a pátračov. Na pracovných listoch hľadali tiene šašov. Precvičovali si grafomotoriku, riešili logické hlavolamy.
Prezliekli sme sa aj za zvieratká, zahrali sme si rozprávky „RUKAVIČKA“, „DEDKO A REPA“.
V stredu sme zvládli aj zdravotnú vychádzku – prešli sme sa do historickej časti mesta.
Dubčovia si zacvičili aj hudobno-pohybovú aktivitu, pohybom vyjadrovali charakter skladieb.
V piatok nás kuchár Rudo zoznámil s pórom v rámci projektu Zeleninkovo. Deti vnímali zeleninu zmyslovo. Trochu nám poštípal jazýčky a tak sme si chuť v ústach zmenili jabĺčkami.
Tety kuchárky nám navarili výbornú pórovú polievku. Do kuchynky sa vracali prázdne taniere. Ďakujeme


Vankúš plný kúziel


Máme za sebou týždeň na tému “ Vankúš plný kúziel“ a stihli sme toho veľmi veľa. Triedili sme rôzne materiály do skupín, následne sme si z nich vytvárali „Čudo Judo“ Pozorovali a poznávali sme podmienky mrznutia vody, pridaním rôznych surovín (ocot, cukor, soľ). Maľovali sme do snehu. Na vlastné oči sme sa presvedčili, koľko nečistoty je v snehu, o ktorom sme si mysleli, že je čistý. Pozorovali sme kryštáliky snehu a ľadu. Vyrábali sme recyklovaný papier. Poznávali sme kaleráb, urobili sme z neho zeleninový šalát. A začali sme pracovať na projekte „Color emotion“ vytvorili sme si monsterov na naše logo.

Čaro hudobných nástrojov


Celý týždeň sme mali triedu naplnenú hudbou, tancom, spevom. Hudba nás sprevádzala celý týždeň . Spievali sme detské piesne, regionálne piesne.
Využili sme Orffove nástroje a vytvorili sme si „Dubčovský orchester“. Každé dieťa vnímalo hudbu rytmicky. Snažili sme sa „vybúchať“ základný rytmus.
Aj sme si hudobné nástroje rozdelili na základné skupiny.
V stredu sme sa zúčastnili výchovného koncertu. Do našej materskej školy zavítali učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici.
Mali sme možnosť počuť hudobné nástroje, ktoré sa v škole vyučujú.
Deti odchádzali z koncertu so vzácnym umeleckým zážitkom.
Precvičovali sme si aj grafomotoriku – spájali sme body do rôznych tvarov.
Hudobné nástroje sme si aj vymaľovali, vystrihovali, aj zhotovili z farebného papiera a lepidla.
Piatok patril opäť „Zeleninkovému šialenstvu“. Dubčovia zmyslovo vnímali karfiol.
Zimné športy

Celý týždeň sme sa venovali téme „Zimné radovánky – športy“ Pomenovali a predstavili sme si ich základné druhy. Rozprávali sme sa o bezpečnosti pri športoch. Dozvedeli sme sa, prečo nám pobyt vonku a pohyb na čerstvom vzduchu pomáha pre zdravie. Naučili sme sa novú básničku „Na sanici“. Pracovali sme na interaktívnej tabuli, na interaktívnej stene. Skladali, lepili sme obrázky, počítali sme, kreslili. Na kopci sme zažili veselú sánkovačku a dokonca sme si zahrali aj hokej. Síce s loptičkou, ale sranda bola veľká.

Stopy v snehu, lesné zvieratá


Učili sme sa o lesných zvieratách, pomenovávali sme ich. Pomocou hudobných nástrojov sme si rozdelili ich názvy na slabiky. Pozorovali sme ich stopy. Hrali sme sa pohybové hry, napodobňovali sme ich pohyby. Vyrobili sme si ďalšie výtvarné diela. Čítali sme si príbeh. A v piatok sme sa zoznámili s ďalšou strukovinou, s cícerom.

Sýkorka a jej zimní hostia

Tento týždeň sme spoznávali vtáky. Rozprávali sme sa o sťahovavých a o tých, ktoré zimujú u nás. Naučili sme sa ich názvy a aj to ako im vieme v zime pomôcť, čím ich môžeme nakŕmiť a naopak, čo by im uškodilo. Vyrobili sme si vlastné kŕmne guličky, ktoré sme vtáčikom zavesili na školskom dvore. Pomocou rytmických nástrojom sme si určovali slabiky v slovách. Strihaním a lepením sme vytvorili krásne dielka so sýkorkou a s vtáčou búdkou. A nakoniec sme si vtáčiky nakreslili aj na interaktívnej tabuli.  Naučili sme sa novú báseň o sýkorkách a v piatok sme pracovali so šošovicou. Pomocou nej sme sa učili reagovať na pokyn. Zaspievali sme si o nej pieseň a povedali jednoduchú básničku.

MRZNE, FÚKA, PRASKÁ ZIMA  

Prvý týždeň po prázdninách sme si aj v materskej škole našli darčeky pod stromčekom. Rozprávali sme si, čo všetko sme počas Vianoc zažili doma. Celý týždeň sme sa rozprávali o zime, charakterizovali sme si jej znaky, priradili sme si obrázky. Strihaním a lepením sme si vytvorili snehové vločky. A v piatok sme pomocou zážitkovej kuchárskej činnosti spoznali ďalšiu zeleninu, kukuricu.

 Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k vám letí.
A keď rozžiaria sa vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.
Nový rok nech pomaličky
vsunie šťastie do kapsičky,
aby nespravili ste chybný krok
po celý ďalší rok.

Krásne a láskyplné Vianoce Vám želajú
MIRKA a JANKA   

Tajomný vesmír      

TÉMA…Tajomný vesmír.
ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO: cesnak a matematika
KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK : odovzdali sme darčeky v krabici od topánok, ktorá poteší niekoho v Domove seniorov. Okrem toho nás navštívil MIKULÁŠ.

Dubčovia a „Take me out“ – „Týždeň vonku“       

Počas týždňa „Take me out“ sme sa zamerali na zdravie, pohyb a pobyt vonku.  Rozprávali sme si príbeh o Alenke, ktorá chcela byť zdravá, ale nevedela sa podľa toho správať, preto sme jej trochu poradili.  Pozorovali sme silu a smer vetra, zistili sme kde fúka ten najsilnejší.  Hrali sme sa pohybové hry vonku. Boli sme na vychádzku v daždi. Rozprávali sme sa o  zdravých zúbkoch, o význame umývania zubov. Triedili sme zdravé a nezdravé potraviny. Vo štvrtok sme boli na výlet v Botanickej záhrade, kde sme pozorovali prírodu, naučili sme sa, že stromy nám dávajú kyslík a že sú ako vysávače zlého vduchu.  A v  piatok, v téme zeleninkového šialenstva, sme si predstavili cuketu. Porovnávali sme ju s tekvicou a nakoniec sme si ju vyzdobili.  

Zeleninkové šialenstvo – zemiak

Ďalšia zeleninka, ktorá pribudla do zoznamu nášho „Zeleninkového šialenstva“ je ZEMIAK. Zemiaky sme dnes umývali, voňali, krájali a spoznávali. Vyrobili sme si pečiatky, tie sme obtláčali. Každý si zo svojich vybral najkrajšieho Zemiačika Nezbedníka a nakreslil mu nohy, ruky, tvár a vlasy.

Keď semafor zabliká


Deti poznávali niektoré základné pravidlá cestnej premávky – chôdza po chodníku, prechádzanie cez cestu, dopravné značky týkajúce sa chodcov, reflexné prvky na oblečení. V hre “ Dopravný strážnik si dramatizovali rôzne situácie v cestnej premávke. Vytvárali si jednoduchý obrázok v grafickom programe. Venovali sa grafomotorickym cvičeniam, matematike, lepeniu, strihaniu. V piatok poznávali menej známu zeleninku ..Čakanku

Jesenné tvorenie u Dubčov

Posledný deň pred prázdninami sme využili naplno. Urobili sme si tekvicové šialenstvo. Tekvice sme poznávali zvonka, zvnútra, vybrali sme si semienka, ktoré sme si dali sušiť. S pomocou p. učiteľky sme si vyrezali svetlonosa. Počas pobytu vonku sme boli tiež kreatívni a tak vznikli obrázky z prírodnín.

„Úcta k starším“

Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ si naši Dubčovia pre svojich starých rodičov pripravili krásny program s pesničkami a básničkami. Potom si spolu vytvorili jesenné venčeky a obdarovali svojich dedkov a babičky hlinenými mištičkami, ktoré si sami vytvorili v dielničkách.

BAKLAŽÁN – zdravá zelenina

Ďalšia zelenina s ktorou sa oboznámili naši DUBČOVIA bol baklažán. Podobal sa na tučniaka, bol hladký ako detské líčko a fialový – takto ho opisovali deti, keď baklažán skúmali. Potom sme ho rozkrojili, ovoňali, ochutnali (chutí ako banán , nie ako melón, nie, nie ako uhorka… výroky detí) a vybrali semienka. Tety kuchárky im pripravili z neho nátierku, ktorá im chutila a nakoniec si baklažán aj vyfarbili.

Čo tie rúčky vedia….

Naši Dubčovia sa s hrnčiarskou hlinou zoznámili v DIELNIČKE, kde nás privítala teta Anka. Deti hlinu ovoňali, miesili, ťapkali, vaľkali, vtláčali prírodniny a glazúrovali. Modelovanie je vlastne priestorová tvorba a zvládne ju každé dieťa, len mu treba trochu pomôcť. Má upokojujúce účinky, rozvíja jemnú motoriku, fantáziu a tvorivosť. Len si pozrite, ako tie rúčky našich DUBČOV to všetko zvládli.

Zeleninkové šialenstvo

Dubčovia zahájili projekt „Zeleninkové  šialenstvo“ Naučili sa rozlišovať  petržlen podľa vône, vzhľadu a chuti a tiež si povedali niečo o jeho účinkoch pre zdravie. Prvýkrát pracovali so škrabkou a s nožíkom. Mnohí z nich ani netušili aké vynikajúce sú petržlenové hranolky. Pozrite sa ako nám to išlo. 

Slovensko je moja vlasť

Tento týždeň sme sa naučili niečo o našom malo Slovensku, porozprávali sme si o hlavnom meste Bratislave, o našej najväčšej rieke a o všetkom čo je naše, slovenské.  Naučili sme sa farby našej zástavy. Okrem týchto aktivít sme stihli navštíviť aj Galériu Jozefa Kollára, kde sme navštívili výstavu „Tiché správy Zeme“, tu sme si nakreslili aj vlastné obrázky z prírody. Tiež sme navštívili   výstavu Samuela Chovanca o leňochodovi. Dozvedeli sme sa, že leňochod sa vykaká iba jedenkrát do týždňa a aké je to prospešné, nielen pre neho, ale aj pre iné zvieratká. Vyskúšali sme si aj jeho pohyby, to bolo zábavy!  

Moje mesto Banská Štiavnica

V aktivite „Banícky rok“ sme sa dozvedeli o živote a práci baníkov . Spoznávali sme dominanty mesta. V stredu sme navštívili našu najmenšiu banskú štôlňu „Michal“. Strihaním a lepením novinového papiera sme si vytvorili „Nový Zámok a tiež sme sa venovali aktivitám, pri ktorých sme si cvičili priestorovú orientáciu a naše schopnosti aktívne sa zapájať do rozhovoru a vyjadrovať sa.

3-4 ročné deti

Septembrové aktivity a hry

Čo jazdí po ceste, koľajniciach, lieta v oblakoch, pláva po vode….

Vzhľadom na to, že deti majú rozdielnu úroveň poznatkov o dopravných prostriedkoch, je potrebné stimulovať záujem detí o ich spoznávanie najmä v hrách. Naši Dubčovia sa celý týždeň hrali a spoznávali dopravné prostriedky podľa vonkajšieho vzhľadu, utvárali si predstavu o spôsobe, akým sa pohybujú a kde sa pohybujú.

Ovocie

Poznávali sme základné druhy ovocia pomocou vzhľadu a chuti. Triedili sme, ukladali, počítali, maľovali aj lepili. A porozprávali sme si aj o význame ich konzumácie pre zdravie.

ŠŤAVIČKOVÉ ŠIALENSTVO

Zeleninka to je mňam. Dubčovia celý týždeň objavovali nové chute, vône, tvary, veľkosti aj farby. Zistili, že zo zeleninky môže byť aj výborná šťavička. Nestačili sa poháre plniť mrkvičkovú, petržlenovú, paradajkovú, ale aj jabĺčkovú, hruškovú……prosté šťavičkové šialenstvo.

ZDRAVÁ ZELENINKA

Dubčovia zistili, že čerstvá zeleninka je voňavá, farebná a má rôzne tvary a farby. Rastie na zemi a pod zemou. Niektorá zelenina tvorí korene (mrkva, petržlen…), iná (hrášok, karfiol…) rastie nad zemou. Vitamíny sa nachádzajú v zelenine a vo ovocí a preto ich musíme veľa jesť. A nezabudli sme si vyrobiť najobľúbenejšiu zeleninu a to MRKVIČKU .

V ZÁHRADE A NA POLI

Celý týždeň sa niesol v téme „Práca v záhrade, jesenná úroda“. Z ovocia sme si vytvorili chutný ovocný šalát. Roztriedili sme si ovocie a zeleninu podľa farieb. Zavarili sme papierové, ale aj naozajstné jabĺčka, hrušky a slivky. Porozprávali sme sa o zemiakoch, ako rastú a ako sa zbierajú. Spoznali sme význam pestovania kukurice. Vypočuli sme si čítanú rozprávku „Ako dedko ťahal repku“ a sami sme si to aj vyskúšali. Okrem toho sme cvičili, maľovali, spievali a aj recitovali. V piatok sme si vyrezali tekvicu.

Ako sme vyrábali darčeky pre starých rodičov…..


Deň materských škôl

Aj Dubčovia 4.novembra oslávili Deň materských škôl. Tento rok sme si vybrali pohybové aktivity na tému „Ako cvičia zvieratká“. Pretože pozitívny vzťah k fyzickej aktivite, pozitívne ovplyvňuje deti aj ich zdravotný stav. Deti v kostýmoch zvieratiek ukázali svoju športovú zdatnosť. Na záver si zacvičili vo fitness posilňovacích strojoch určených špeciálne pre deti.

Naše výtvory z darov jesene…..


Hravé spoznávanie

Dubčovia si upevňovali poznatky z predchádzajúcich aktivít, a to pomocou edukačných hier so zameraním sa na triedenie jednotlivých známych prírodnín. Oboznámili sa s hríbom dubovým, kuriatkom jedlým a muchotrávkou červenou. Hľadali prírodniny a huby na interaktívnej stene a programovali Bee-Bota (programovateľná hračka), ktorá sa dostala k známej prírodnine alebo k obrázku. A nakoniec sme sa na školskom dvore zahrali na vetríka šibala s lístím.

FARBY OKOLO NÁS

Učenie farieb je proces, ktorý sa najlepšie realizuje počas hier. Naši Dubčovia vyberali, triedili, spájali, vkladali, navliekali, ukazovali, hrali sa tak štipcami, hľadali, ale hlavne spoznávali farby. Oboznámili sa tak zaujímavými knihami plnými farieb a to „Nenásytná húsenička“ a „Uč sa farby s čarovným kolieskom“.

Mikulášsky týždeň

Počas mikulášskeho týždňa sme si vyrobili Mikulášov aj čertov. Porozprávali sme sa o Vianociach a keďže pečenie medovníkov patrí medzi tradície, pustili sme sa do toho. Poriadne sme si umyli ruky, vyvaľkali cesto as veľkou radosťou sme si vykrajovali medovníčky. Tety kuchárky nám ich pomohli upiecť.

Svetielka blikajú jedlička vonia, vianočné zvončeky  do ticha zvonia.  Bim bam-bom, bim bam-bom spievajú zas,  oslávme spoločne vianočný čas.
 
 Krásne a láskyplné Vianoce Vám želajú
Mirka, Janka a Dubčovia


Mrzne, fúka, praská…

Po dlhších prázdninách sme sa tešili opäť do škôlky. Hneď v prvý deň sme si rozbalili darčeky, ktoré sme našli pod stromčekom. Celým týždňom sa niesla téma „Mrzne, praská, fúka. Zima.“ Rozprávali sme o zime, o jej charakteristických znakoch. Triedili a priraďovali sme zimné obrázky. Určovali sme rytmus piesne „Zima, zima“ tlieskaním, dupaním a búchaním. Maľovaním a lepením odpadového materiálu sme si vytvorili spoločnú zasneženú krajinku.

Zima

Naši DUBČOVIA sa veľmi tešili na zimu. V triede si z papierov vyrobili „gule“ s ktorými sa guľovali a triafali do snehuliakov. Z geometrických tvarov si skladali  rodinky snehuliakov, odtláčali papierové rolky na tmavý podklad, hrali sa s digitálnou hračkou, s ktorou vyhľadávali obrázky o zime. Rozvíjali si jemnú motoriku pri hre s pinzetami a farebnými brmbolcami ako aj pri kreslení kruhov na veľkej ploche papiera. Ale najviac sa tešili na SNEH, pozrite ako sa vyšantili.
 

Zimné radovánky /športy/

V týždni, ktorým sa niesla téma „Zimné športy “ sme si precvičili motoriku. Pracovali sme na interaktívnej tabuli. Pozorovali sme cencúle a obrazy, ktoré namaľoval mráz. Poznávali sme zimné športy, vybavenie, ktoré je k športom potrebné. Súťažili sme v rôznych disciplínach. /stavanie snehových gúľ, hod snehovej gule do cieľa, zdolávanie dráhy na papierových lyžiach/. Stavali sme snehuliakov, sánkovali sme sa. Jednoducho povedané: Bolo veselo!

L esné zvieratá a ich stopy

Pohľad na lesné zvieratká v prírode nás určite všetkých poteší. Najviac sa však na zvieratká tešili naši Dubčovia. Prekvapili ich hlasové prejavy medveďa, vlka, líšky, jeleňa či ježka. Dozvedeli sa, že ježko sa nedá pohladkať a v zime spí, že jeleň krásne a silno ručí a má veľké parohy, ale v zime nespí, ako aj líška a vlk. Medveď však je spachtoš a maškrtník a chutí mu aj včelí med a vôbec mu neprekáža, že má poštípaný ňufák. Ale najviac ich prekvapili stopy v skutočnej veľkosti, ktoré si porovnávali so svojimi nôžkami. A pretože sa im najviac páčili medvieďatá, tak sme si ich namaľovali s farbou a vidličkou.

Fašiangový harmatanec

Tento týždeň sme si spoločne vyrobili krásne masky a to  rozotieraním farebnej škvrny a lepením rôznych ozdôb. V maskách sa deti zapájali do rôznych aktivít (plnili fľaše „brmbolcami“, triedili podľa farby farebné guličky s pinzetami, lyžičkami, kotúľali loptičky do pohárových snehuliakov…). Veľmi sa im páčil tanec s Bee Botom (programovateľná hračka) a balónom, hra na rôznych rytmických nástrojoch, tanečná improvizácia spojená s hrou na telo a maľovanie s hudbou. Naše  tety kuchárky nám pripravili sladké šišky s výborným lekvárom. Dubčovia dostali sladké odmeny a krásny diplom za  vyrobenú masku.
Za sladké odmeny ďakujeme pani riaditeľke  a našim rodičom.

Krása v knihách ukrytá

V našej triede majú Dubčovia svoju detskú knižnicu. Chodia si tam „čítať“ knihy, ktoré sa im páčia, alebo ich niečím zaujali. Snažíme sa knihy v knižnici meniť podľa rôznych tém a spolu si ich čítať, pozerať a rozprávať sa o nich. Dieťa vníma knihu ako hračku. Dokáže si k nej vytvoriť prirodzený a nenútený vzťah. Vďaka knihám nerozvíjame u detí len poznanie, ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta. Pozrite, ako si naši Dubčovia vyrobili hlavné postavičky a vy uhádnite z ktorej rozprávky.

Jarné prebúdzanie

S Morenou šla zima spať.
         Len sa ku nám nenavráť!
         Posledný sneh pije zem.
         Poď, slniečko, poď už sem!
Keď vonku začne voňať vzduch, spod snehu vykúkajú hlavičky snežienok, po snehuliakovi zostal len hrniec a metla a posledný sneh pije zem, keď vo vzduchu vidíme letieť prvých poslov jari, Dubčovia vedia, že prichádza JAR.

Jarné kvety

Dubčovia celý týždeň pracovali na tému „Jarné kvety“. Poznávali a pomenovávali kvety. Upevňovali si ich názvy v pohybových aktivitách. Počítaním po jednej určovali počet kvietkov v skupine. Ukladali ich podľa pokynov. Precvičovali si jemnú motoriku, strihaním, lepením a maľovaním. Vypracovávali interaktívne úlohy na interaktívnej tabuli. Tiež si vypracovali pracovný list, kde hľadali a spájali rovnaké kvety. Boli na vychádzke v kvetinárstve. Naučili sa novú básničku o snežienke.
SNEŽIENKA
Ja som žienka snežienka,
studené mám kolienka.
Sneh je ešte tu i tam,
a ja sa už na svet pýtam.

DUBČOVIA A TÉMA „Od semienka po rastlinku“

Tento týždeň sme sa oboznámili so životnou cestou semienka, z ktorého sa stala rastlinka. Naučili sme sa, čo všetko k tomu semienko potrebuje. Preskúmali sme rôzne semienka lupou aj voľným okom. Posadili sme si hrášok. Teraz sa oň budeme starať a pozorovať, čo sa s ním stane. Zasa sme si potrénovali logiku aj prsty strihaním a lepením obrázkov. Zoznámili sme sa s miestom, kde máme naozajstný vyvýšený záhon, ktorý patrí iba nám „Dubčom“ a o ktorý sa budeme celé leto starať. A zahájili sme projekt „My greens – Moja mikrozáhradka“. V nej si postupne vypestujeme mikrobylinky, ktoré sú zdravé, koncentrované a plné živín, pretože pre ich rast nie sú potrebné žiadne hnojivá, herbicídy ani pesticídy.

Pozri toto je strom, toto je les.


Stromy môžu rásť pri dome, v parku a samozrejme aj pri materskej škole. Stromy majú rôznu veľkosť, tvar a verte, že nenájdeme dva úplne rovnaké stromy. Les je, keď stromy rastú blízko vedľa seba a na zem dopadá málo slniečka. Stromy majú kôru a je tvrdá, mäkká, popraskaná, hladká…a Dubčovia to zistili, keď ich rúčky hladkali stromy v školskej záhrade a v triede, keď ich kôru skúmali pod lupami v pracovnom stole. Dozvedeli sa, že máme ihličnatý les, listnatý les a v ňom žije viac živočíchov ako kdekoľvek inde na Zemi.

„Take me out“ Prijali sme výzvu.


Pobyt vonku má veľký vplyv na ľudské zdravie a pohodu. Deťom poskytuje viac priestoru na skúmanie, pozorovanie a objavovanie. V našej materskej škole dávame veľký dôraz na rozvoj environmentálneho cítenia a posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu, preto sme sa aj my zúčastnili výzvy  „TAKE ME OUT“Počítaním po jednej sme určovali počet predmetov v skupine a zastavili sme sa aj pri našom vyvýšenom záhone. Ako odmenu za zvládnutie tohto týždňa sme dostali čelenky a odznaky v tvare chrobáčika. 

O STROMOCH, KTORÉ MALI TAJOMSTVO.  

Naši Dubčovia sa vybrali do Botanickej záhrady hľadať stromy. Skôr, ako sme prešli cez bránu, povedali sme si, čo nemôžeme robiť v tejto krásnej záhrade plnej stromov, ktoré mali svoje tajomstvá. Deti vnímali stromy, poznávali ich cez zmyslové vnímanie realizované priamo v ich prírodnom prostredí. A stromy nám prezradili svoje tajomstvá. Prezradili nám, ako sa volajú, akú majú kôru, konáre, listy, ako voňajú, kde majú korene, ako si pavúčiky uplietli svoju jemnú pavučinku, koľko chrobáčikov sa prechádza po ich nádhernej kôre a koľko vtáčikov býva v ich korunách… toto všetko nám prezradili STROMY.
Tým, že deťom poskytneme možnosť samostatne pozorovať, vyhľadávať, objavovať a získavať skúsenosti, učiť sa pozorovať pri vychádzke určitý objekt – napríklad strom, uľahčíme im pochopiť vzájomné súvislosti a zapamätať si ich.

NA VÝLETE V SAFARI   

Tento týždeň Dubčovia spoznávali zvieratá, ktoré nežijú v našich lesoch, ale môžeme ich vidieť v zoologickej záhrade. V triede sme si vytvorili  vlastné ZOO z kociek a dupla, nezabudli sme urobiť pavilóny pre každé zvieratká, hrali sa s prstovými postavičkami opičky, leva, slona a tigra, skladali veľkú obrázkovú skladačku, strihali, kreslili a namaľovali si svojho LEVA.  Vonku na školskom dvore sme sa hrali na OPIČKY, ktoré skákali, preliezali, podliezali a behali, ako nezbedné opičky v zoologickej záhrade.
 

2-3 ročné deti

Usmiate slniečko

Ešte pred príchodom jesene sme si spoločne vytvorili naše prvé spoločné výtvarné dielo „USMIATE SLNIEČKO“. Bude sa na nás usmievať a motivovať nás k tomu, aby sme do škôlky chodili pozitívne naladení a s úsmevom.

ČO UŽ VIEM

Viem už behať, pekne stáť, kolo kolo viem sa hrať.
Nad hlavu si ruky dať, pekne s nimi zatlieskať. Viem si vybrať tehličku, postaviť aj vežičku. Viem si pekne umyť rúčky, napapať sa poľahúčky. Viem si kresliť na tabuľu, pozerať si krásnu knihu. Viem už ako robí vlak, verte mi že je to tak.

Interaktívne učebné pomôcky

Naša materská škola je vybavená modernými výučbovými pomôckami, ktoré zefektívňujú vyučovanie a umožňujú deťom živo-interaktívne pracovať. Využívame ich už pri práci s najmladšími deťmi. Deti sa postupne učia pracovať na interaktívnej tabuli, zoznamujú sa s interaktívnou plochou, na ktorú kreslia, presúvajú, skladajú obrázky podľa významu. Na tabuli im vieme sprostredkovať materiály aj vo väčšom formáte, ktoré im pomáhajú pri poznávaní a nadobúdaní nových vedomostí. Učíme sa tiež pracovať s interaktívnou stenou. Tá sa dá všestranne využiť pri viacerých aktivitách k rôznym témam. Deti si pomocou nej rozvíjajú komunikačné schopnosti, učia sa správne komunikovať, vyslovovať slová. Pomocou 10-sekundových audioodkazov k ľubovoľným kartičkám vo vreckách vedia názorne aj slovne odpovedať na zadané otázky. A najdôležitejšie je, že stlačením zvukového záznamu získajú spätnú väzbu, čo u nich podporuje motiváciu a pocit úspechu.

PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA „ÚCTY K STARŠIM“

Milí naši starí rodičia.
 
             Každý život je ako jedinečná kniha, kniha, v ktorej naše deti striedajú deti. Určite vám teraz prebehne hlavou množstvo myšlienok a spomienok na chvíle radostné aj ťažké. Pomaly však prišiel čas, kedy ste sa s radosťou v srdci dočkali vnúčat, ba dokonca pravnúť. Deti najlepšie vedia oceniť vašu lásku, pohladenie a spoločnú hru. Október je mesiac, počas ktorého si každoročne pripomíname jednu z najvzácnejších, je ňou ÚCTA S STARŠÍM. Pri tejto príležitosti sa stretávame v našej materskej škole, aby sme spolu s vami oslávili tento sviatok. Keďže sa tento rok nemôžeme stretnúť, chceme sa vám poďakovať aspoň krátkym videám, ktoré nájdete v našej uzavretej skupine na Facebooku-u. A takto s láskou sme vyrábali darčeky pre vás…
 
Ste nám veľkým vzorom, máme sa od vás čo učiť a za to veľkú vďaka.

Na tému „OVOCIE A ZELENINA“

V mesiaci október sme pracovali na tému: „Ovocie a zelenina“ pomocou aktivít aj cez zmyslové vnímanie sme poznávali základné druhy ovocia a zeleniny. Triedili sme ich do debničiek, do košíkov podľa farieb a druhu. Skladali sme obrázky. Pomocou hier s vrchnáčikmi so šnúrkami sme poznávali farby, cvičili sme si jemnú motoriku, pozornosť. Hrali sme sa s farbami. Prstom sme si rozotierali farbu do tvaru hrušky a obtláčaním jabĺk sme si vytvorili zaváraninové poháre. Naučili sme sa aj novú báseň. „O jabĺčku“ Zahrali sme si tiež pohybovú improvizáciu „strom“ Pracovali sme s interaktívnou tabuľou ako interaktívnou stenou.

Rozvíjame motoriku detí

V predprimárnom vzdelávaní je úroveň grafomotoriky jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní nástupu dieťaťa do základnej školy. Rozvoj grafomotoriky je úzko spojený s rozvojom hrubej a jemnej motoriky. Nie je možné ich od seba oddeliť, pretože na seba úzko nadväzujú.
Už od začiatku nástupu dieťaťa do materskej školy preto formou rôznych aktivít a hier rozvíjame hrubú a jemnú motoriku, aby sme sa v grafomotorických pohyboch postupne dostávali do vyčerpania ramena kĺbu cez zápästie až po pohyb dlane a prstov.

Programovateľná didaktická hračka Bee Bot

Deti sa zoznámili s ďalšou elektronickou učebnou pomôckou, včielkou Bee Bot“ Tento programovateľný robot v tvare včielky pomáha rozvíjať logické myslenie, priestorovú predstavivosť, predmatematické schopnosti. Nám včielka pomáha rozvíjať hlavne jemnú motoriku, koncentráciu a v neposlednom rade nás vedie k spolupráci v kolektíve.

MIKULÁŠ

Dlhá brada, biele fúzy tesne pod nosom, čiapka a červený plášť. Toho uja netreba sa báť! A, že to tak naozaj je…sa presvedčili aj naši najmenší Dubčovia, keď v piatok do našej materskej školy zavítal naozajstný Mikuláš. Aj keď bez snehu, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou.