Dubčovia

Byť súčasťou našej triedy, je jedným úžasným dobrodružstvom. A pretože objaviteľov, prieskumníkov, umelcov či vedcov nikdy nie je dosť, hľadáme ďalšie odvážne posily do nášho tímu.

Fotogaléria

Opäť spolu

Na tému „HMYZ“

Celý týždeň sa v našej triede niesol v téme „HMYZ“. Poznávali sme rôzne druhy hmyzu. Menovali, slabikovali, určovali sme začiatočné hlásky. Pomocou zrkadlovej lupy sme pozorovali ich charakteristické znaky. Znovu sme sa vrátili k prírodninám, pomocou ktorých sme si zopakovali geometrické tvary a riešili kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

NAŠI DUBČOVIA,
DÚFAME, ŽE BUDETE S LÁSKOU SPOMÍNAŤ NA NAŠU ŠKôLKU, NA KAŽDÉHO KAMARÁTA, KAMARÁTKU. PRAJEME VÁM KRÁSNE A NEZABUDNUTEĽNÉ CHVÍLE, SPLNENÉ PRIANIA A VEĽKOLEPÉ CIELE. VEĽA NOVÝCH KAMARÁTOV A ŠIKOVNÉ PRSTY BIELE OD KRIEDY. TO VŠETKO A EŠTE VIAC VÁM PRAJEME DO PRVEJ TRIEDY.