Doplnkové aktivity

Okrem klasických aktivít ponúkame vašim deťom aj výber doplnkových aktivít: hudobno-dramatický krúžok, výtvarný krúžok, športový krúžok a krúžok anglického jazyka.

Hudobno-dramatický krúžok „Permoník“

Zameraný na zachovanie ľudových a miestnych banskoštiavnických tradícií.
Zdokonaľovanie rytmického, tanečného, hudobného cítenia a hovoreného slova.
Deti, ako malí permoníci a baníci sa zapájajú do kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré usporadúva Mesto Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko – Hodružský spolok.

Výtvarný krúžok „Výtvarníček“

Hravé objavovanie rôznych zaujímavých výtvarných techník.
Osvojovanie si pracovných a hygienických návykov pri práci s farbami a výtvarným materiálom.
Zapájanie sa do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží.

Angličtina pre deti

Pre deti predškolského veku
Zábavná a hravá forma učenia, pomocou hier, tvorivých aktivít, pesničiek a básničiek
Krúžok je realizovaný v priestoroch našej MŠ

Saunovanie

Saunovanie podporuje imunitu a podporuje regeneráciu organizmu.
Deti majú možnosť dopriať si príjemný relax.

Lyžiarsky výcvik

Pre deti predškolského veku
Výcvik detí zahŕňa v sebe nielen samotné lyžovanie ale aj nácvik oblúkov, brzdenie
Pod vedením kvalifikovaného inštruktora
Lyžovanie je ako bicyklovanie – nezabúda sa.

Korčuliarsky výcvik

Pre deti predškolského veku
Pod vedením kvalifikového inštruktora
Vďaka výcviku si deti rozvíjajú základné korčuliarske zručnosti, koordinačné schopnosti, pohotovosť a obratnosť na ľade.
Deti absolvujú základné rovnovážne cvičenia a hry na ľade – kĺzanie, padanie – vstávanie, brzdenie, obraty, otočky, základy techniky – korčuľovania vpred, vzad, prekladanie.

Dajme spolu gól

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu realizuje projekt „Dajme spolu gól“
Projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách
S deťmi sa realizujú pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal

Joga pre deti

Hravá forma zdravého pohybu zameraná na spojenie s vlastním telom a dychom – bez súťaženia a zbytočného stresu.
Zostavy a pozície sprevádzajú básničky, pracujeme s predstavivosťou detí, učíme sa sústrediť a relaxovať.

Outdoorový krúžok

Podporuje celostný rozvoj dieťaťa, aktivizuje a motivuje rozvoj emocionality a sociability, psychomotoriky a poznania
Rozvíja tvorivosť a predstavivosť v prírodnom prostredí, formuje u detí ich vlastnú jedinečnosť
Vedie deti k ochrane životného prostredia a podporuje u detí vzťah k prírode