Mušky svetlušky

Počuli ste, milé deti,
o muške čo v noci svieti?
Jožko si už s Ankou šuška:
,, To môže byť len Svetluška! ”
Jedného dňa muška malá,
do škôlky k nám zavítala.

Fotogaléria

Opäť v škôlke