Mušky Svetlušky

Počuli ste, milé deti,
o muške čo v noci svieti?
Jožko si už s Ankou šuška:
,, To môže byť len Svetluška! “
Jedného dňa muška malá,
do škôlky k nám zavítala.

Sýkorka a jej zimní hostia

Počas týždňa sme sa rozprávali o vtákoch. Deti prejavovali svoj pozitívny vzťah a zároveň využívali praktické skúsenosti so starostlivosťou o vtáčiky.

Krása v knihách ukrytá

Malé deti túžia po zábave a objavovaní. Tento týždeň sa deti oboznamovali s knihou. Prostredníctvom ilustrácií vytvárali vlastné príbehy, kreslili, lepili, skladali puzzle a zahrali si divadielko.