Alexandra

Oznam Zriaďovateľa MŠ Mesta Banská Štiavnica ohľadne letných prázdnin 2020

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štaivnica pri otvorení od 1.júna 2020 vyšli v ústrety všetkým rodičom, ktorí mali záujem o opätovné umiestnenie svojich detí napriek tomu, že podľa pokynov ministra školstva sa mohli upredňostňovať deti rodičov v tzv. prvej línii, to znamená zdravotníkov, hasičov a pod. MŠ prijali aj deti rodičov, ktorí boli …

Oznam Zriaďovateľa MŠ Mesta Banská Štiavnica ohľadne letných prázdnin 2020 Read More »

Usmernenie k prevádzke MŠ platné od 15.06.2020

zrušený limit počtu detí v triedach zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach prevádzka školy bude stanovená na max.10 hodín – v našej MŠ to bude od 6.00 hod – 16.00 hod zrušenie povinného merania teploty ( náhodné meranie teploty zostáva) zrušené podpisovanie prehlásenia zák.zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Podpisuje sa len vyhlásenie a to pri …

Usmernenie k prevádzke MŠ platné od 15.06.2020 Read More »

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”.

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”. Posledný februárový týždeň sa 4 pedagogické zamestnankyne  Materskej školy 1. Mája zúčastnili  druhej mobility v tomto školskom školskom roku, ktorá je súčasťou európskeho projektu Erasmus +  Školské výmenné partnerstvá, s názvom “ Let´s know each other “ – Spoznajme  sa navzájom” …

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”. Read More »

Informácia pre rodičov o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021

Informácia pre rodičov o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021. ( týka sa to rodičov, ktorí podali Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra – nové deti.)Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021, sa budú vydávať v dňoch 29. a 30. júna v čase od 8.00 do 15. 00 …

Informácia pre rodičov o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 Read More »

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole 1.mája č.4 v Banskej Štiavnici do konca školského roka 2019/2020Prosím pozorne čítajte pokyny!!! Prevádzková doba MŠ bude v čase od 6.30. hod do 15.30 hod Pre deti, ktoré boli vopred prihlásené a zaradené do danej skupiny platí nasledovné: – Skupiny sa nespájajú, sú stabilné, dodržuje sa …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020 Read More »