Dajme spolu gól.

V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu pod názvom Dajme spolu gól. Deti z najstaršej vekovej skupiny dostanú príležitosť naučiť sa novým veciam v oblasti futbalu – podávať loptu nohou, prihrávať, trénovať silu, výbušnosť a rýchlosť… Pod vedením trénera Dávida Budinského budú deti trénovať od novembra do februára.

Dajme spolu gól.

DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2021/22

Projekt „Dajme spolu gól“ je súčasťou Grassroots programu SFZ. Najväčšou výzvou dnešnej doby je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Futbal však svoju jedinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, ktorých je ale podľa vývoja demografie a aj medzinárodných analýz čím ďalej tým menej. Preto je nevyhnutné ponúknuť atraktívne futbalové aktivity deťom a mladým ľuďom. Slovesnký futalový zväz už tretí školský rok realizuje projekt zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal), ktorý bude pokračovať aj v školskom roku 2021/22 s možnosťou zapojenia ďalších materských škôl, resp. základných škôl s materskou školou. V školskom roku 2021/22 rozširujeme projekt pre 1. ročníky na 1.stupni základných škôl ako záujmovú činnosť futbal. Projekt ponúka možnosť zapojenia materskej školy / základnej školy s materskou školou / základnej školy, ktoré navštevujú deti rôzneho sociálneho a zdravotného statusu. V školskom roku 2021/22 budú v spolupráci so Špeciálnymi olympiádami Slovensko do projektu DSG zapojené aj základné školy, ktoré navštevujú deti s mentálnym postihnutím.

Cieľ projektu:

 1. Ponúknuťvšetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusumožnosť pravidelnej pohybovej aktivity
 2. Motivovať deti k športovej aktivitea vytvárať v nich trvalý vzťah k športu celkovo
 3. Podpora zdravého životného štýlu
 4. Osvojiťsi základných pohybových návykov
 5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
 6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí
 7. Hravými prostriedkami ukázať pozitívapohybu a samotnej hry – futbalu
 8. Získať čo najviac detí z materských škôl / základných škôl s materskou školou / základné školy pre futbalové kluby v obci / meste

Cieľová skupina:

 • deti vo veku 5 – 6 rokov, s primárnym zameraním na deti navštevujúce predškolské triedy v materskej škole/základnej škole s materskou školou
 • deti vo veku 6 – 7 rokov, s primárnym zameraním na deti navštevujúce LEN 1.triedy na základnej škole s materskou školou / základnej škole

Základné piliere projektu:

 1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)
 2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)
 3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí – zábava a radosť z aktivity, z hry)
 4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, seba disciplína, lepšie študijné výsledky)
 5. SOCIALIZÁCIA (hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *