Oznam o zmenách v poplatkoch za MŠ.

Oznam o zmenách v poplatkoch za MŠ.

Na základe VZN č. 2/2021 zo dňa 29.6.2021 sa menia poplatky v MŠ od 1. septembra 2021 nasledovne:

  • výška príspevku na školné pre deti od dva do päť rokov veku je 25 Euro mesačne
  • Výška stravného sa nemení zostáva 1,54Euro na deň, režijné náklady na stravné 0,20 Euro na jedno odobraté jedlo.
  • dotáciu na stravu vo výške 1,30 Euro pre päť ročné deti, si môžu uplatniť deti v poslednom ročníku MŠ do dovŕšenia šiesteho roku veku.
  • Dotáciu po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa si môže uplatniť zákonný zástupca, ktorý si neuplatňuje zvýšený daňový bonus. Na základe čestného vyhlásenia zákonného zástupcu. Tlačivo čestné vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.
  • nárok na dotáciu majú deti z domácnosti ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima

Výška stravného sa nemení zostáva 1,54Euro na deň.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *