Faktúry a zmluvy

MATERSKÁ ŠKOLA, 1. mája 4, Banská Štiavnica, je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO) verejným obstarávateľom podľa § 7, ods.1, písm. d).

Podľa § 49a zákona o VO zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Faktúry

Zoznam faktúr – 2016

Zoznam faktúr – 2017

Zoznam faktúr – 2018

Zoznam faktúr – 2019

Zoznam faktúr – 2020

Zoznam faktúr – 2021

Zoznam faktúr – 2022

Zoznam faktúr – 2023

Zmluvy

RokČísloNákl. str.NázovPlatnosť odPlatnosť do
20172017-1-SK01-KA101-034979Pripravenosť detí so špeciálnymi VVČ na výučbu01.06.201730.05.2018
RokČísloNákl. str.NázovPlatnosť odPlatnosť do
201809/03/2018/PZSZmluva o vykonávaní PZS28.02.2018
201807/03/2018/PZmluva o vykonávaní BOZP a PO28.02.2018
20182018A11716-1Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov osôb spracovávaných u prevádzkovateľa24.05.2018
20182018-1-SK01-KA101-046043Hravo s angličtinou v materskej škole01.06.201830.05.2019
201818/27/52A/140Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrov.služby právnickej osobe01.09.201828.02.2019
201818/27/52A/171Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrov.služby právnickej osobe01.09.201828.02.2019
201818/27/054/104Dohoda o poskytnutí fin.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí prac.miesto podľa §54 ods.1 písm. a)zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť17.09.201817.06.2019
2018Dohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním02.10.2018
2018 6300142013Zmluva o dodávke plynu01.01.201931.12.2020
RokČísloNákl. str.NázovPlatnosť odPlatnosť do
20196300142013SPP01.01.201931.12.2020
20191121246Dodávka elektriny Nám.Padlých hrdinov 201.01.201931.12.2020
201918/27/52A/276Dobrovoľnícka služba23.01.201900.00.0000
20191/2019Prenájom priestorov11.02.201930.11.2022
201980212019Projekt Relaxuj s vôňou byliniek01.04.201931.12.2019
2019ZŠSZmluva o odoberaní tovaru01.04.201931.03.2021
2019ZO/2019D11716-2Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb u prevádzkovateľa25.05.201925.05.2021
20192019-1-SK01-KA101-059972Zmluva – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov “ Skvelá škola“01.06.201930.05.2020
20192019-1-SK01-KA229-060646_Erazmus+ projekt Spoznajme sa navzájom, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá, 19.824 Eur01.09.201931.12.2020
20191121251Dodávka elektriny MŠ 1.mája, B.Štiavnica01.01.202031.12.2021
RokČísloNákl. str.NázovPlatnosť odPlatnosť doStiahnuť
2020BS1/AC/ZAM/2020/19298ÚPSVAR BSDohoda o pomoci v hmotnej núdzi.01.01.202131.12.2031Zmluva
2020 2020_MPC_NP_PoP_017 Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.12.02.202031.08.2022 Zmluva
20202020-1-SK01-KA101-077742Vzdelávacia mobilita jednotlivcov- Erasmus+1.9.202031.8.2021Zmluva
Dodatok
Príloha
2020BS1/OAOTPaESF/ZAM/
2020/16551
Dohoda o aktivačnej činnostiZmluva
RokČísloNákl. str.NázovPlatnosť odPlatnosť doStiahnuť
20216300142013Zmluva o dodávke plynu – SPP1.01.202131.1.2021 Zmluva
202117382/2021Nadácia PontisDarovacia zmluva16.3.202131.10.2025Zmluva
202137831089MPG389Zamestnávateľská zmluva o uzatvorení DDS8.4.2021neurčitoZmluva
2021BS1/AC/ZAM/2021/19295/1Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi31.12.2022Zmluva
2021Dajme spolu gól29.9.2021Zmluva
2021Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania3.11.202130.6.2022Zmluva
2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 3.11.202130.6.2022Zmluva
20211121246Zmluva o združenej dodávke elektriny1.1.202231.12.2022Zmluva
RokČísloNákl. str.NázovPlatnosť odPlatnosť doStiahnuť
202222/27/054/4Dohoda o aktivačnej činnosti1.02.202231.7.2022 Zmluva
20226300142013Zmluva o dodávke plynu1.1.202231.12.2022Zmluva
202224101/2022Darovacia zmluva TescoZmluva
2022017/22_MAZmluva o poskytnutí grantu30.3.2022Zmluva
2022980/2022/ODDDOZmluva o poskytnutí finančnej dotácie5.5.2022Zmluva
202222/27/054/170Operačný program ľudské zdrojeDohohda

Finančná kontrola
2022980/2022/ODDDOPoskytnutie finančnej dotácieZmluva
2022Kúpna zmluva – pekárenské výrobky1.9.202231.8.2023Zmluva
2022Kúpna zmluva – mäso a mäsové výrobky1.9.202231.8.2026Zmluva
2022Kúpna zmluva – potraviny1.9.202231.8.2023Zmluva
2022Kúpna zmluva – Ryba Žilina1.9.202131.8.2025Zmluva
2022Zmluva o dodávke tovaru – ovocie a zelenina1.9.202131.8.2025Zmluva
20229168/2021Rámcová kúpna zmluva – Tatranská mliekareňZmluva
2022Kúpna zmluva – potraviny31.8.2022neurčitoZmluva
202223/27/054/731.4.202331.8.2023Zmluva

Centrálny register zmlúv

Na tomto odkaze nájdete všetky zmluvy týkajúce sa materskej školy.