Rada školy

Členovia

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Mgr. Petronela Šavoltová
(predsedkyňa)
Jarmila Kmetíková
(podpredsedkyňa)

Zástupkyňa ostatných zamestnancov

Ing. Emília Chovanová

Zástupcovia rodičov

Ing. Zuzana Esterházyová
Denisa Bernáthová
Katarína Blahová
PhDr. Marianna Luptáková

Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Mikuláš Pál
JUDr. Dušan Lukačko
RNDr. Pavel Bačík
Štefan Mičura