Rada školy

Členovia

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Bc. Blanka Konopková (predsedkyňa)
Miroslava Inglotová (podpredsedkyňa)

Zástupkyňa ostatných zamestnancov

Ľubomíra Chovanová

Zástupcovia rodičov

Mgr. Radovan Blaho
Lucia Kaňová
Petra Hudecová
Anna Psotná

Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Mikuláš Pál
JUDr. Dušan Lukačko
RNDr. Pavel Bačík
Štefan Mičura