Rada školy

Členovia

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Miroslava Inglotová (predsedkyňa)
Simona Salanciova (podpredsedkyňa)

Zástupkyňa ostatných zamestnancov

Ing. Emília Chovanová

Zástupcovia rodičov

Ing. Zuzana Esterházyová
Denisa Bernáthová
Katarína Blahová
Valéria Zábudlá

Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Mikuláš Pál
JUDr. Dušan Lukačko
RNDr. Pavel Bačík
Štefan Mičura