Alexandra

Otvorenie MŠ

Materská škola je otvorená pre všetky deti. Potrebné je podpísané čestné prehlásenie a aktuálne platný negatívny test osoby, ktorá privádza dieťa do MŠ. https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Otvorenie materskej školy

Materská škola bude od 11.1.2021 otvorená pre zamestnaných rodičov . Otvorené budú dve triedy na hornej budove, zoznamy detí budú zverejnené na vchodových dverách.

Jesenné prázdniny

Prosím pozor, zmena v organizácii MŠ počas jesenných prázdnin.Vzhľadom k zmene v usmernení MŠ SR zo dňa 28.10.2020 ohľadne jesenných prázdnin v materských školách, bude v piatok 30.10.2020 Materská škola v prevádzke v štandardnom režime. V pondelok 2.11.2020 bude materská škola z dôvodu udelenia riaditeľského voľna uzavretá. Ďakujem.

Projekt Zippyho kamaráti.

ZIPPYHO KAMARÁTI     Vďaka školeniu, ktoré absolvovala pani učiteľka Adriana Verešíková sa IV. trieda zapojila do programu Zippyho kamaráti, ktorý podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí.     Program Zippyho kamaráti deti učí: ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich ako vyjadriť, čo chcú povedať ako pozorne načúvať ako požiadať o pomoc ako vytvárať a udržiavať priateľstvá ako sa …

Projekt Zippyho kamaráti. Read More »

OZNAM

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu externých osôb so školou využívajte dištančný spôsob komunikácie, prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020 Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020 Read More »

Ako zvládnuť MŠ s úsmevom… alebo prvé dni v MŠ

Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote dieťaťa. Pri prvom vstupe do materskej školy je náročnejšie to, že dieťa zostáva prvýkrát bez blízkeho kontaktu s rodičmi a proces adaptácie býva často náročný a najmä dlhodobý. Dôležitú úlohu tu hrajú osobnostné vlastnosti, predchádzajúce skúsenosti, no aj pohľad, názory a výchovné pôsobenie rodičov. …

Ako zvládnuť MŠ s úsmevom… alebo prvé dni v MŠ Read More »

Informácie pre našich nových dubáčikov.

Poďte deti poďte k nám. Spolu nám tu bude fajn. Čakajú vás rôzne hračky, básničky aj naháňačky. PONÚKAME: *kolektív kvalifikovaných pedagógov *láskavý a priateľský prístup *zameranie na tradície mesta a environmentálnu výchovu *príjemné prostredie tried vybavených novým nábytkom *logopedickú starostlivosť *interaktívne a moderné didaktické pomôcky * sebarealizáciu detí v rôznych záujmových aktivitách a činnostiach – hudobno-dramatický krúžok Permoník, – výtvarný …

Informácie pre našich nových dubáčikov. Read More »

Letné prázdniny 2020

Milí rodičia, ktorí ste si prihlásili svoje deti do našej MŠ v mesiaci júl 2020 – deti z MŠ 1.mája – aj elokovaná trieda Štefultov Nám.Padlých hrdinov 2 B. Štiavnica, MŠ Bratská, MŠ Mierová a MŠ B. Belá. Pripravili sme pre Vaše deti triedy v hornej budove – A a B triedu ( horná budova …

Letné prázdniny 2020 Read More »