Jašteričky

My sme malé jašteričky,
v našej triede si plníme sníčky.
Nové veci objavovať nás baví,
aj anglický jazyk učiť sa nám darí.
Aj keď sme vekovo zmiešaná skupina detí,
veľa vedomostí a zážitkov ku nám letí.

Toto sme my „Jašteričky“

Od začiatku školského roka sa s deťmi venujeme zaujímavým aktivitám a projektom, rôznym spoluprácam. Aktivity zamerané na vonkajšie prostredie sú pre nás ako stvorené a radi sa vonku učíme novým veciam, bádame a otužujeme si naše zdravie aby sme čo najmenej v škôlke chýbali.

Záujmová krúžková činnosť u predškolákov

Jašteričky navštevujú krúžky ako sú joga, anglický krúžok, výtvarný krúžok a krúžok „Dajme spolu gól.“ Každý z nich umožňuje u detí rozvíjať svoje vlastné schopnosti, ktoré môžu využívať v budúcnosti. Naša MŠ im umožňuje nájsť v sebe dušu maliara alebo športovca či prekladateľa.

Zimné aktivitky

Túžobne sme čakali, kedy nám napadne sneh a my môžeme sa ísť sánkovať, stavať snehuliakov a vyskúšať si kresliť do snehu. V triede sme zorganizovali aj olympiádu a vonku sme aj športovali.