Škriatkovia

Malí škriatkovia majú možnosť nahliadnuť do miešania prísad,akými sú bádanie, skúmanie, smiech,prijímanie poznatkov, radosť, kamarátstvo, objavovanie a zábavu, z čoho výsledkom je nádherne strávený deň v našej triede.

Škriatkovia

Fotogaléria

POMOC VTÁČIKOM

V našej materskej škole vrcholia prípravy na zimu. Nastupujúce zimné obdobie dá poriadne „zabrať“ nielen nám, ale aj prírode. Naše deti sú vedené k láske k životnému prostrediu a cibrené k ochranárskym aktivitám.Jednou z nich je aj osveta ohľadne zimného prikrmovania vtáctva.
Dňa 26. novembra navštívila pani primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková spolu s p.riad. Mestských lesov Ing.Slavomírom Kickom a prednostkou mestského úradu Ing. Ivanou Ondrejmiškovou našu materskú školu a odovzdali deťom vtáčie búdky a zásoby krmiva.
Spoločne s deťmi posielame veľké ĎAKUJEME a sľubujeme,že aj naďalej budeme našu prírodu chrániť, lebo je nádherná a bolo by smutné, keby vtáčikov z nášho regiónu ubúdalo. Tak čo, pridáte sa a pomôžete teraz aj v budúcnosti s prikrmovaním vo vašom domácom prostredí aj vy?🐦🐦🐦🌲BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE MESTO

Banská Štiavnica.Toľkokrát sme počas tohto týždňa vyslovili tieto slová.Tieto neobyčajne slová , ktoré znamenaju pre nás toľko veľa -naše milované mesto, náš domov,naše tradície.Spoločne so škriatkami sme prebádali legendu o vzniku mesta, jeho erb, zástavu či dominanty. A keďže nie nadarmo sa hovorí-lepšie raz vidiet,ako stokrát počuť, škriatkovia sa vvbrali za krásami nášho mesta.Bolo nam fantasticky.


Jarné prebúdzanie.

Zážitková pedagogika je niečo, čo by v materskej škole malo mať svoje nezastupiteľné miesto. Je jedným z kľúčov, ktorý dokáže dieťa zaujať natoľko, aby so záujmom samo odomklo dvere do sveta nepoznaného a zapamätalo si, čo za dverami našlo.Zážitkové učenie je výnimočné tým, že odovzdáva deťom nové vedomosti, poznatky, zručnosti i hodnoty cez emočné zážitky detí a vlastné prežívanie. Dnes sa malí škriatkovia vybrali hľadať stratené obrázky, pozorovali pučiace stromy, privolávali JAR a vyhľadávali rastúce rastlinky.

Čo sa patrí a čo nie?

S pravidlami slušného správania sa zoznámili škriatkovia v ďalšom našom spoločnom týždni. Pomocou obrázkov, značiek a piktogramov spoznávali, ako sa máme správať v MŠ, ale aj doma.
Objavili sme čaro “zázračných slov” v hre “Včielky a kvietky”. Smutného a veselého smajlíka sme si polepili správnymi obrázkami. Nechýbali smiech,zábava, tvorenie….

Dopraváčik

Deti sa už od najútlejšieho veku dostávajú do priameho kontaktu s dopravnými situáciami v cestnej premávke. Počas tohto týždňa sme získavali správne zručnosti, schopnosti a vedomosti v tejto oblasti.
Prostredníctvom didaktických a praktických aktivít si škriatkovia overili ako prechádzať cez cestu, ako prechádzať po priechode pre chodcov a po priechode riadenom semaforom, oboznámili sa s trojfarebnou signalizáciou na semafore a niektorými dopravnými značkami.