Škriatkovia

Malí škriatkovia majú možnosť nahliadnuť do miešania prísad,akými sú bádanie, skúmanie, smiech,prijímanie poznatkov, radosť, kamarátstvo, objavovanie a zábavu, z čoho výsledkom je nádherne strávený deň v našej triede.

Škriatkovia

Fotogaléria

DEŇ ZEME.

Deň 22. apríl je už tradičný ako Deň Zeme.
Škriatkovia si ho pripomenuli výtvarným a pracovným stvárnením prírody, poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť  starostlivosti o našu Zem. Je to významný deň pre všetkých ľudí, preto sme rôznymi aktivitami poukazovali na to,aké je dôležité chrániť prírodu, a na to, že rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna a obdivuhodná.


Jarné prebúdzanie.

Zážitková pedagogika je niečo, čo by v materskej škole malo mať svoje nezastupiteľné miesto. Je jedným z kľúčov, ktorý dokáže dieťa zaujať natoľko, aby so záujmom samo odomklo dvere do sveta nepoznaného a zapamätalo si, čo za dverami našlo.Zážitkové učenie je výnimočné tým, že odovzdáva deťom nové vedomosti, poznatky, zručnosti i hodnoty cez emočné zážitky detí a vlastné prežívanie. Dnes sa malí škriatkovia vybrali hľadať stratené obrázky, pozorovali pučiace stromy, privolávali JAR a vyhľadávali rastúce rastlinky.

Čo sa patrí a čo nie?

S pravidlami slušného správania sa zoznámili škriatkovia v ďalšom našom spoločnom týždni. Pomocou obrázkov, značiek a piktogramov spoznávali, ako sa máme správať v MŠ, ale aj doma.
Objavili sme čaro “zázračných slov” v hre “Včielky a kvietky”. Smutného a veselého smajlíka sme si polepili správnymi obrázkami. Nechýbali smiech,zábava, tvorenie….

Dopraváčik

Deti sa už od najútlejšieho veku dostávajú do priameho kontaktu s dopravnými situáciami v cestnej premávke. Počas tohto týždňa sme získavali správne zručnosti, schopnosti a vedomosti v tejto oblasti.
Prostredníctvom didaktických a praktických aktivít si škriatkovia overili ako prechádzať cez cestu, ako prechádzať po priechode pre chodcov a po priechode riadenom semaforom, oboznámili sa s trojfarebnou signalizáciou na semafore a niektorými dopravnými značkami.