Škriatkovia

Malí škriatkovia majú možnosť nahliadnuť do miešania prísad,akými sú bádanie, skúmanie, smiech,prijímanie poznatkov, radosť, kamarátstvo, objavovanie a zábavu, z čoho výsledkom je nádherne strávený deň v našej triede.

Škriatkovia

Fotogaléria

Malé deti túžia po zábave a objavovaní. Tento týždeň sa deti oboznamovali s knihou. Prostredníctvom ilustrácií vytvárali vlastné príbehy, kreslili, lepili, skladali puzzle a zahrali si divadielko.

ŠKRIATKOVIA NA MESTSKOM ÚRADE

Škriatkovia prijali pozvanie pani primátorky na Deň otvorených dverí.

Radi sme ho prijali a využili možnosť nazrieť do priestorov, ktoré len tak bežne nevidíme. Okrem Mestského úradu sme navštívili Mestskú políciu, Klientské centrum a Matriku. Ktovie? Možnom sú medzi nami budúci primátori, primátorky či poslanci. 🙂

Ďakujeme za darčeky a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

BEZPEČNE NA CESTÁCH

Dopravná výchova má v materskej škole nezastupiteľné miesto. Veď práve deti sa stávajú účastníkmi cestnej premávky už v malom veku najskôr ako chodci, potom ako cyklisti či kolobežkári. Preto v našej MŠ vštepujeme deťom základy dopravnej disciplíny. Učíme deti prostredníctvom hier a aktivít, aby boli pripravené na budúci samostatný pohyb na ceste.

Vďaka projektu Volkswagen si dnes deti mohli prakticky vyskúšať riešenie rôznych dopravných situácií, orientáciu v priestore, pohotovosť a obratnosť. Deti ukázali, že sú dobre pripravené. Skvele zvládli pohyb po dopravnom ihrisku s rešpektovaním všetkých dopravných pravidiel.

Ďakujeme všetkým zúčastneným