Škriatkovia

Malí škriatkovia majú možnosť nahliadnuť do miešania prísad,akými sú bádanie, skúmanie, smiech,prijímanie poznatkov, radosť, kamarátstvo, objavovanie a zábavu, z čoho výsledkom je nádherne strávený deň v našej triede.

Škriatkovia

Fotogaléria

ŠKRIATKOVIA NA MESTSKOM ÚRADE

Škriatkovia prijali pozvanie pani primátorky na Deň otvorených dverí.
Radi sme ho prijali a využili možnosť nazrieť do priestorov, ktoré len tak bežne nevidíme. Okrem Mestského úradu sme navštívili Mestskú políciu, Klientské centrum a Matriku.Ktovie? Možnom sú medzi nami budúci primátori,primátorky či poslanci. 🙂
Ďakujeme za darčeky a tešíme sa na ďalšie stretnutie.BEZPEČNE NA CESTÁCH

Dopravná výchova má v materskej škole nezastupiteľné miesto. Veď práve deti sa stávajú účastníkmi cestnej premávky už v malom veku najskôr ako chodci, potom ako cyklisti či kolobežkári.
Preto v našej MŠ vštepujeme deťom základy dopravnej disciplíny. Učíme deti prostredníctvom hier a aktivít ,aby boli pripravené na budúci samostatný pohyb na ceste.
Vďaka projektu volkswagen si dnes deti mohli prakticky vyskúšať riešenie rôznych dopravných situácií, orientáciu v priestore, pohotovosť a obratnosť.
Deti ukázali, že sú dobre pripravené. Skvele zvládli pohyb po dopravnom ihrisku s rešpektovaním všetkých dopravných pravidiel.
Ďakujeme všetkým zúčastneným .🚦🛴⛔NAŠE KRÁSNE MESTEČKO

Aj keď to dnes s počasím nevypadalo dobre,nás to neodradilo,dali sme batohy na plecia a hor sa spoznávať pamiatky nášho krásneho mesta. Prvou zastávkou bol Starý zámok,kde sme si pripomenuli legendu o vzniku mesta a preskúmali jeho zákutia. Po posilnení sme sa vybrali na námestie svätej Trojice,kde sme si prezreli morový stĺp a dozvedeli sa,že bol postavený na znak vďaky mesta za ústup morovej epidémie.Ďalšou zastávkou bola baňa, kostol sv.Kataríny a posledné zastavenie bola historická budova mestského úradu. Dnes sme opäť prežili spolu krásny deň plný informácií,ale hlavne zážitkov.VODA-NÁŠ ŽIVOT

Odkiaľ sa dostane čistá voda do vodovodného kohútika? Akú má voda vôňu,farbu a dá sa voda chytiť?Na tieto otázky dnes hľadali škriatkovia odpovede. Rozpovedali si príbeh o troch kvapkách Vo, Dič a Ka, spoznali ich šibalstvá a dozvedeli sa o kolobehu vody. Vyskúšali sme si aj prácu s pipetou, suchým pastelom a vybrali sa hľadať potôčik Štiavnicu,ktorá tečie v našom meste.ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO –

je celoročný edukačný program zameraný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí. Zážitkový projekt je prioritne určený pre materské školy . Vedú ho certifikované pani učiteľky. A aby sme sa nimi stali absolvovali sme spolu so škriatkami ukážkovú hodinu s lektorkou a autorkou projektu Jarkou Kreškóciovou, Tešíme sa na budúci školský rok počas ktorého deti spoznajú až 44 druhov zeleniny .POMOC VTÁČIKOM

V našej materskej škole vrcholia prípravy na zimu. Nastupujúce zimné obdobie dá poriadne „zabrať“ nielen nám, ale aj prírode. Naše deti sú vedené k láske k životnému prostrediu a cibrené k ochranárskym aktivitám.Jednou z nich je aj osveta ohľadne zimného prikrmovania vtáctva.
Dňa 26. novembra navštívila pani primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková spolu s p.riad. Mestských lesov Ing.Slavomírom Kickom a prednostkou mestského úradu Ing. Ivanou Ondrejmiškovou našu materskú školu a odovzdali deťom vtáčie búdky a zásoby krmiva.
Spoločne s deťmi posielame veľké ĎAKUJEME a sľubujeme,že aj naďalej budeme našu prírodu chrániť, lebo je nádherná a bolo by smutné, keby vtáčikov z nášho regiónu ubúdalo. Tak čo, pridáte sa a pomôžete teraz aj v budúcnosti s prikrmovaním vo vašom domácom prostredí aj vy?🐦🐦🐦🌲BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE MESTO

Banská Štiavnica.Toľkokrát sme počas tohto týždňa vyslovili tieto slová.Tieto neobyčajne slová , ktoré znamenaju pre nás toľko veľa -naše milované mesto, náš domov,naše tradície.Spoločne so škriatkami sme prebádali legendu o vzniku mesta, jeho erb, zástavu či dominanty. A keďže nie nadarmo sa hovorí-lepšie raz vidiet,ako stokrát počuť, škriatkovia sa vvbrali za krásami nášho mesta.Bolo nam fantasticky.


Jarné prebúdzanie.

Zážitková pedagogika je niečo, čo by v materskej škole malo mať svoje nezastupiteľné miesto. Je jedným z kľúčov, ktorý dokáže dieťa zaujať natoľko, aby so záujmom samo odomklo dvere do sveta nepoznaného a zapamätalo si, čo za dverami našlo.Zážitkové učenie je výnimočné tým, že odovzdáva deťom nové vedomosti, poznatky, zručnosti i hodnoty cez emočné zážitky detí a vlastné prežívanie. Dnes sa malí škriatkovia vybrali hľadať stratené obrázky, pozorovali pučiace stromy, privolávali JAR a vyhľadávali rastúce rastlinky.

Čo sa patrí a čo nie?

S pravidlami slušného správania sa zoznámili škriatkovia v ďalšom našom spoločnom týždni. Pomocou obrázkov, značiek a piktogramov spoznávali, ako sa máme správať v MŠ, ale aj doma.
Objavili sme čaro „zázračných slov“ v hre „Včielky a kvietky“. Smutného a veselého smajlíka sme si polepili správnymi obrázkami. Nechýbali smiech,zábava, tvorenie….

Dopraváčik

Deti sa už od najútlejšieho veku dostávajú do priameho kontaktu s dopravnými situáciami v cestnej premávke. Počas tohto týždňa sme získavali správne zručnosti, schopnosti a vedomosti v tejto oblasti.
Prostredníctvom didaktických a praktických aktivít si škriatkovia overili ako prechádzať cez cestu, ako prechádzať po priechode pre chodcov a po priechode riadenom semaforom, oboznámili sa s trojfarebnou signalizáciou na semafore a niektorými dopravnými značkami.