Nezaradené

Výtvarný krúžok Výtvarníček

Výtvarný krúžok navštevujú deti, ktoré rady tvoria s farbami, pastelkami a kreslia na každý kúsok čistého papiera. Tu si deti osvojujú zložitejšie výtvarné postupy a rôzne maliarske techniky. Vytvárajú originálne výtvarné dielka pomocou rôznych škvŕn, farebných efektov, fŕkaním, kvapkaním,  rozotieraní, miešaním  či odtláčaním. Ich výtvarný prejav nadobúda umeleckejší ráz. Presvedčila nás o tom aj naša výtvarníčka Terezka Debnáriková, …

Výtvarný krúžok Výtvarníček Read More »

Lyžiarsky a korčuliarsky kurz malých škôlkarov

Počas druhého februárového týždňa sa deti z našej Materskej školy 1. mája zúčastnili po prvý krát lyžiarskeho a korčuliarskeho kurzu v areáli Salamandra rezort. Počas piatich dní sa  7 detí korčuliarov a 19 detí lyžiarov oboznamovali s lyžovaním a korčuľovaním a upevňovali si pozitívny vzťah k športu. Nachádzali sme sa na mieste obkolesenom lesmi a okolitými vrchmi, ktoré vytvárali dokonalú scenériu. Každé ráno …

Lyžiarsky a korčuliarsky kurz malých škôlkarov Read More »

Dajme spolu gól.

DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2021/22 Projekt „Dajme spolu gól“ je súčasťou Grassroots programu SFZ. Najväčšou výzvou dnešnej doby je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Futbal však svoju jedinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, ktorých je ale podľa vývoja demografie …

Dajme spolu gól. Read More »

Uzavretie Materskej školy – OZNAM

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24  Banská Štiavnica —————————————————————————————————— Č.1/2021                                                      Banská Štiavnica dňa:12.11.2021 Rozhodnutie zriaďovateľa k prerušeniu prevádzky Materskej školy Ul.1.mája č.4, 96901,  Banská Štiavnica Mesto Banská Štiavnica ako zriaďovateľ a v súlade s ustanoveniami § 152 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a na …

Uzavretie Materskej školy – OZNAM Read More »

Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne

Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpená Mgr.Alexandrou Bókovou, riaditeľkou školy, v zmysle zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne. Voľné pracovné miesto               :     vedúca školskej jedálne Názov a sídlo zamestnávateľa    :     Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica Termín nástupu                           :     01.11.2021 Pracovný pomer                           :    …

Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne Read More »

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia, prázdniny sa čoskoro skončia a my sa spoločne stretneme v novom školskom roku. Školský rok začína 2. septembra 2021. Zoznamy detí budú vyvesené na dverách tried. Deti treba privádzať do MŠ do 8.00 hod. Strava sa odhlasuje online prostredníctvom www.jedalen.sk , prihlasovacie údaje Vám pridelí vedúca ŠJ Ľ.Chovanová – tel.číslo 0456911161. Rovnaké telefónne …

Začiatok školského roka 2020/2021 Read More »

Letné prázdniny 2021

Materská škola bude počas letných prázdnin otvorená v mesiaci august pre deti z MŠ Bratská a MŠ Mierová pre zamestnaných rodičov , pre svoje deti podľa potreby. Otvorené budú triedy v dolnej budove – zoznam detí nájdu rodičia na vstupných dverách do tried. V mesiaci júl bude pre deti z MŠ 1.mája k dispozícii MŠ …

Letné prázdniny 2021 Read More »

Návrat do škôl po 19.4.2021

Od 19. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie len za týchto podmienok: ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 …

Návrat do škôl po 19.4.2021 Read More »

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 2.marca 2021 a  v súlade s podmienkami nastavenými  v dokumente COVID AUTOMAT a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese Banská Štiavnica, sa na  na pracovnom stretnutí primátorky mesta a riaditeľov škôl …

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica Read More »