Štyavnycký jarmok

Štyavnycký jarmok – projekt s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Štyavnycký jarmok

Zámerom projektu bolo priblíženie baníckych tradícií  Banskej Štiavnice  deťom, rodičom, obyvateľom mesta a širokej verejnosti prostredníctvom detského hudobno-dramatického súboru Permoník s vystúpením pod názvom: „Štyavnycký jarmok.“ Materská škola sa snaží deťom predškolského veku vštepovať lásku k rodnému mestu, mestu v ktorom žijú, poznávať tradície, zvyky a históriu mesta, baníctva a prírodného prostredia. Cieľom projektu bolo prostredníctvom detského hudobno-dramatického súboru Permoník oživiť tradície, naučiť deti rôzne hudobno-dramatické pásma s tematikou baníctva a histórie kráľovského  mesta Banská Štiavnica a to všetko hravou a zážitkovou formou. Hlavnými aktivitami projektu bolo vytvorenie scenára z tradičných básní, piesní, vtipov, ušitie krojov a uniforiem, vytvorenie kulís potrebných na vystúpenie detí.

16.09.2022 –  Deti z hudobno-dramatického krúžku Permoník  vystúpili s programom pod názvom: Štyavnycký jarmok pre predškolákov našej materskej školy a pre ostatné deti v B.Štiavnici.

20.09.2022 – Pozvanie na program do našej materskej školy prijal Štiavnycký Nácko a baníci seniori.

28.09. 2022 – Deti so svojím programom: Štyavnycký jarmok potešili svojich rodičov a starých rodičov.

 V mesiaci október, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším deti vystúpia so svojím programom pre: 

  • seniorov,  bývalých zamestnancov našej materskej školy s účasťou  Štiavnického magazínu  VIO
  • seniorov v Domove Márie v Banskej Štiavnici

Výtvarný ateliér MŠ – na jednotlivé vystúpenia deti z výtvarného krúžku vyrobili pozvánky.

Fotodokumentácia jednotlivých vystúpení je zverejnená na stránke MŠ: www.ekodubaci.sk, ako aj na facebookovej stránke jednotlivých tried materskej školy.

Po ukončení vystúpení v mesiaci október bude zverejnený článok v týždenníku mesta BS – Štiavnické noviny a video na stránke Štiavnického magazínu VIO tv.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *