Materská škola je zapojená do národného projektu pop

Materská škola je zapojená do národného projektu pop

V súčasnosti zamestnáva sociálneho pedagóga a dve pedagogické asistentky, ktoré pomáhajú v triedach s deťmi s švvp.

Viac o projekte nájdete tu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.