Projekty E-twinnining 2023/2024 medzi Ekodubákmi

Projekty E-twinnining 2023/2024 medzi Ekodubákmi

„Dobrodružstvá húsenice“

Hlavným cieľom projektu je prepojenie zážitkového učenia sa vo vonkajšom prostredí s digitálnou technológiou. Projekt je naplánovaný dlhodobo, prebieha od novembra až do konca júna. Motiváciou pre vytvorenie projektu bol príbeh Veľmi hladná húsenica od spisovateľa E.Carle ,prostredníctvom príbehu o húseničke deti spoznajú životný cyklus motýľa, dni v týždni, číslice, farby a zdravé a nezdravé potraviny. Zážitkovým učením v outdorovom prostredí prostredníctvom hier, experimentov, senzorických a výtvarných činností sa rozvíja u detí logické myslenie, jazykové kompetencie, kognitívne kompetencie, psychomotorické kompetencie a sociálne kompetencie. Deti spoznávajú prírodu v každom ročnom období a podporí sa u nich vzťah k prírode. V projekte spolupracujú deti z triedy Jašteričky a našimi projektovými partnermi sú materské školy zo Slovenska, Čiech, Poľska a Arménska.

,, Tajomstvá zimy“

 Cieľom  projektu je utvárať poznatky o zimnom ročnom období, poznávať krásy zimnej prírody, zimné športy a oboznamovať sa so životom zvierat a starostlivosťou o nich. Projekt je krátkodobý  a prebiehal v zimnom období .Na projekte pracovala deti z triedy Mušky Svetlušky a partnermi projektu sú Slovensko Košice, Banská Štiavnica Srbsko, Turecko.

„Digi svet fantázie“

Zameranie projektu je prežitie jarného obdobia prostredníctvom spojenia digitálnej technológie a výtvarnej činnosti. Prostredníctvom výtvarných činností sa u detí rozvíja fantázia, kreativita a oboznamujú sa s rôznymi výtvarnými technikami. Prepojením digitálnej technológie s umením deti zážitkovo spoznávajú jarné kvety, jarnú prírodu a prostredníctvom experimentovania, skúmania si rozširujú vedomosti o zmenách v prírode v jarnom období. V projekte je zapojená trieda Jašteričky a projektovými partnermi sú materské školy z Čiech a Slovenska.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *