Nezaradené

OZNAM

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu externých osôb so školou využívajte dištančný spôsob komunikácie, prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020 Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020 Read More »

Ako zvládnuť MŠ s úsmevom… alebo prvé dni v MŠ

Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote dieťaťa. Pri prvom vstupe do materskej školy je náročnejšie to, že dieťa zostáva prvýkrát bez blízkeho kontaktu s rodičmi a proces adaptácie býva často náročný a najmä dlhodobý. Dôležitú úlohu tu hrajú osobnostné vlastnosti, predchádzajúce skúsenosti, no aj pohľad, názory a výchovné pôsobenie rodičov. …

Ako zvládnuť MŠ s úsmevom… alebo prvé dni v MŠ Read More »

Informácie pre našich nových dubáčikov.

Poďte deti poďte k nám. Spolu nám tu bude fajn. Čakajú vás rôzne hračky, básničky aj naháňačky. PONÚKAME: *kolektív kvalifikovaných pedagógov *láskavý a priateľský prístup *zameranie na tradície mesta a environmentálnu výchovu *príjemné prostredie tried vybavených novým nábytkom *logopedickú starostlivosť *interaktívne a moderné didaktické pomôcky * sebarealizáciu detí v rôznych záujmových aktivitách a činnostiach – hudobno-dramatický krúžok Permoník, – výtvarný …

Informácie pre našich nových dubáčikov. Read More »

Letné prázdniny 2020

Milí rodičia, ktorí ste si prihlásili svoje deti do našej MŠ v mesiaci júl 2020 – deti z MŠ 1.mája – aj elokovaná trieda Štefultov Nám.Padlých hrdinov 2 B. Štiavnica, MŠ Bratská, MŠ Mierová a MŠ B. Belá. Pripravili sme pre Vaše deti triedy v hornej budove – A a B triedu ( horná budova …

Letné prázdniny 2020 Read More »

Oznam Zriaďovateľa MŠ Mesta Banská Štiavnica ohľadne letných prázdnin 2020

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štaivnica pri otvorení od 1.júna 2020 vyšli v ústrety všetkým rodičom, ktorí mali záujem o opätovné umiestnenie svojich detí napriek tomu, že podľa pokynov ministra školstva sa mohli upredňostňovať deti rodičov v tzv. prvej línii, to znamená zdravotníkov, hasičov a pod. MŠ prijali aj deti rodičov, ktorí boli …

Oznam Zriaďovateľa MŠ Mesta Banská Štiavnica ohľadne letných prázdnin 2020 Read More »

Usmernenie k prevádzke MŠ platné od 15.06.2020

zrušený limit počtu detí v triedach zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach prevádzka školy bude stanovená na max.10 hodín – v našej MŠ to bude od 6.00 hod – 16.00 hod zrušenie povinného merania teploty ( náhodné meranie teploty zostáva) zrušené podpisovanie prehlásenia zák.zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Podpisuje sa len vyhlásenie a to pri …

Usmernenie k prevádzke MŠ platné od 15.06.2020 Read More »

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”.

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”. Posledný februárový týždeň sa 4 pedagogické zamestnankyne  Materskej školy 1. Mája zúčastnili  druhej mobility v tomto školskom školskom roku, ktorá je súčasťou európskeho projektu Erasmus +  Školské výmenné partnerstvá, s názvom “ Let´s know each other “ – Spoznajme  sa navzájom” …

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”. Read More »