Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”.

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”.

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, v rámci projektu Erazmus “ Spoznajme sa navzájom”.

Posledný februárový týždeň sa 4 pedagogické zamestnankyne  Materskej školy 1. Mája zúčastnili  druhej mobility v tomto školskom školskom roku, ktorá je súčasťou európskeho projektu Erasmus +  Školské výmenné partnerstvá, s názvom “ Let´s know each other “ – Spoznajme  sa navzájom” , ktorej  koordinátorom  je Materská škola, Ul.1.mája v Banskej Štiavnici. Do tohto výnimočného projektu sú zapojené mestá Banská Štiavnica, Šibenik, Ptuj a Báčsky Petrovec, všetky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO .jeho Cieľom projektu je  stretávať sa a vymieňať si osvedčené postupy vo výchove a vzdelávaní detí predškolského a mladšieho školského veku v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva mesta, v ktorom žijú. Po chorvátskom  Šibeniku sme zavítali do ďalšieho krásneho historického mesta Ptuj. Naše slovinské kolegyne náš pobyt naplánovali v najveselšiu dobu roka, v čase Fašiangov, keď v Ptuji vrcholí najväčší karneval  v Európe – “ Kurentovanje”. Tento monumentálny sprievod nás všetkých ohromil . Celý týždeň sa niesol v jeho znamení. Navštívili sme Materskú školu  “Vrtec Ptuj” a historické dominanty mesta, kde nám kolegyne pripravili množstvo aktivít, workshopov s deťmi, cez ktoré nám  predstavili svoju 2000 ročnú  bohatú históriu a tradície, ktorými žijú deti aj dospelí Ptuja každý deň. Materská škola sa intenzívne zaoberá regionálnou výchovou a zohľadňuje vo výchovno vzdelávacej činnosti fakt, že je je škola situovaná v historickom meste. Každý rok plánujú a realizujú vlastné projekty, týkajúce sa najmä udržiavania národného dedičstva, tradícií Slovincov. Slovinské kolegyne nám  ukázali ako pracujú s najmladšími deťmi, akým spôsobom ich podporujú v objavovaní vlastnej histórie. Ukázali nám vlastnú bohatú históriu a podelili sa o ňu. Ďakujeme všetkým naším projektovým priateľkám, za skvelú atmosféru, bohatý program a vzájomné porozumenie. Každá zahraničná skúsenosť nás učí, ako myslieť globálne a konať lokálne – s otvorenou mysľou, srdcom a bez predsudkov. Len tak môžeme podniknúť kroky smerom k spravodlivejšiemu svetu ako jednotlivci a ako celá komunita, a o to v týchto skvelých projektoch ide najviac. 

V tomto období sme mali naplánovanú mobilitu v Srbsku, ktorú musíme kvôli aktuálnej situácii so šírením Korona vírusu presunúť na iný termín. Veríme však, že keď to situácia dovolí, budeme môcť v projekte pokračovať a naplniť tak ciele, ktoré z projektu vyplývajú.

Eva Pecníková, Mgr. Alexandra Bóková

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *