Oznam Zriaďovateľa MŠ Mesta Banská Štiavnica ohľadne letných prázdnin 2020

Oznam Zriaďovateľa MŠ Mesta Banská Štiavnica ohľadne letných prázdnin 2020

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štaivnica pri otvorení od 1.júna 2020 vyšli v ústrety všetkým rodičom, ktorí mali záujem o opätovné umiestnenie svojich detí napriek tomu, že podľa pokynov ministra školstva sa mohli upredňostňovať deti rodičov v tzv. prvej línii, to znamená zdravotníkov, hasičov a pod. MŠ prijali aj deti rodičov, ktorí boli doma, či už na OČR, materskej, alebo nezamestnaní.

MŠ budú poskytovať svoje služby aj v čase júl-august 2020, ale s obmedzeniami, ktoré sú nevyhnutné  vzhľadom k  čiastočným rekonštrukciám v materských školách ktoré boli naplánované  pred pandémiou CORONA -19 a ktoré je nutné vykonať v čase neprítomnosti detí v MŠ.

Na základe hore uvedeného oznamujeme rodičom, že do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, v mesiacoch júl-august 2020 budú môcť byť umiestnené len deti rodičov, ktorí dochádzajú do práce, alebo rodičov, ktorí majú iné, objektívne a dokázateľné pekážky poskytnutia starostlivosti o svoje dieťa doma.

Obmedzenia umiestnenia  detí do MŠ    sú prijaté aj na základe  opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré určuje maximálny  počtet  detí v triede  15.

Rodičia, ktorí spĺňajú podmienky a majú záujem o umiestnenie detí v čase júl,august 2020 do MŠ,   to v predstihu, najneskôr do 20.júna 2020 nahlásia riaditeľkám svojich domovských MŠ.

Materská školaJúl 2020August 2020Poznámka
Ul.1.mája č.4 (Križovatka)  otvorenázatvorenáRekonštrukcia školskej kuchyne
Ul.Bratská 9(Drieňová)zatvorenáotvorená  Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
Ul.Mierová 2            (Pod Kalváriou)zatvorenáotvorená     

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *