Informácia pre rodičov o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa:

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní, príp. neočkovaní podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

 

 

 

Dátum:…………………………                          Pečiatka a podpis lekára…………………………………………………………

 

Informácia pre rodičov o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021

Informácia pre rodičov o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021. ( týka sa to rodičov, ktorí podali Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra – nové deti.)Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021, sa budú vydávať v dňoch 29. a 30. júna v čase od 8.00 do 15. 00 hod v riaditeľni ( horná budova na poschodí vľavo). Prosím rodičov, ktorí nedoložili lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, aby ho potvrdené od pediatra priniesli.Ďakujem 😊

Tlačivo je dostupné na stiahnutie tu: https://www.facebook.com/groups/282077393359

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa:

            Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní, príp. neočkovaní podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

Dátum:…………………………                          Pečiatka a podpis lekára…………………………………………………………

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *