schnicel

Dôležitý oznam – chrípkové prázdniny

Dôležitý oznam! Oznámenie o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu v Materskej škole . Riaditeľka školy na základe Čl. 5, odst 2, písmena c), Metodického usmernenia č.15/2005-R MŠVVaŠ SR, po konzultácii s RÚVZ v Žiari nad Hronom a oznámení zriaďovateľovi školy Vám oznamuje, že od 13.12.2022 do 16.12.2022 bude Materská škola  z dôvodu vysokého počtu chorých …

Dôležitý oznam – chrípkové prázdniny Read More »

E –twinning v našej MŠ

Od roku 2014 – 2022 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . “E” je skratka pre “elektronický” a “twinning” znamená “partnerstvo, družba”. eTwinning  umožňuje …

E –twinning v našej MŠ Read More »

Štyavnycký jarmok

Zámerom projektu bolo priblíženie baníckych tradícií  Banskej Štiavnice  deťom, rodičom, obyvateľom mesta a širokej verejnosti prostredníctvom detského hudobno-dramatického súboru Permoník s vystúpením pod názvom: „Štyavnycký jarmok.“ Materská škola sa snaží deťom predškolského veku vštepovať lásku k rodnému mestu, mestu v ktorom žijú, poznávať tradície, zvyky a históriu mesta, baníctva a prírodného prostredia. Cieľom projektu bolo prostredníctvom detského hudobno-dramatického súboru Permoník …

Štyavnycký jarmok Read More »

Bezpečne na cestách

Ich kroky viedli do Hoplandie  do prekrásneho  prostredia dopravného ihriska, plného  kľukatých cestičiek  i chodníkov, na ktorých už  čakali Mjr. S. Líškay a náčelník mestskej polície v BŠ P. Šemoda, aby  formou zábavy deťom priblížili, akými pravidlami sa riadi cestná doprava a  ako  prejsť  bezpečne cez cestu. Spoznávali  význam jednotlivých dopravných značiek, fungovanie  križovatiek, ale aj …

Bezpečne na cestách Read More »

Výtvarná súťaž – Salamander očami detí

Úlohou súťaže bolo výtvarné stvárnenie baníckej povesti alebo rozprávky, a tak priblížiť deťom históriu, tradíciu a význam baníctva na Slovensku.Do tejto súťaže sa mohli zapojiť deti  z celého Slovenska. Zoja Bernáthová z II. triedy („Dubčovia“), pod mojím výtvarným vedením, nakreslila milého permoníka a ja som sa rozhodla poslať toto výtvarné dielko do súťaže.  V kategórii deti od 3 …

Výtvarná súťaž – Salamander očami detí Read More »

Nástup do škôlky

Všetko čo potrebujete do materskej školy pre Vaše dieťatko nájdete v letáku. V prípade otázok kontaktujte riaditeľku MŠ Mgr. A. Bókovú 0917201223.

Dotácie

Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. – Zákon o financovaní voľného času V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času …

Dotácie Read More »

Nakresli koníka

Nakresliť koňa vôbec nie je jednoduché, zistil Čitko. A teraz je zvedavý, ako si s tým poradia deti. Naši výtvarníci si veru poradili. Čitko ich odmenil krásnou knihou a diplomom. A toto je už rozlúčka s našimi výtvarníkmi. Odmenila som ich diplomom a zapriala som im, aby i naďalej kreslili, maľovali, strihali, lepili, skladali a vymýšľali. Ale hlavne im prajem veľa slniečka, vody …

Nakresli koníka Read More »