schnicel

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy 1.mája, v minulom roku sme vďakaVašim 2% vyzbierali sumu 1.692,71 Eur. Za darované peniažky sa nám podarilo obohatiť detské knižnice vo všetkýchtriedach o nové a atraktívne detské knihy a encyklopédie, ďalej smezakúpili novú práčku a sušičku prádla. Zo získaných peňazí sa nám podarilozabezpečiť deťom predstavenie Sférického kina. Touto cestou …

2% z dane Read More »

Oznam

Vážení rodičia,ďakujeme všetkým zamestnancom materskej školy za zodpovedný prístup a účasť na testovaní. Prosím aj Vás, aby ste boli zodpovední a do MŠ privádzali len zdravé deti z bezinfekčného prostredia, čo pri odovzdaní dieťaťa preukazujete podpisom vyhlásenia o bezinfekčnosti. Aj naďalej nás informujte o zmene zdravotného stavu dieťaťa, alebo karanténnom opatrení v rodine. Dodržiavajte hygienické …

Oznam Read More »