Piatok 24.01.2020, Timotej


Sme transparentní

Prihlásenie

Vnútorný predpis č. 01/2019

o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podaných podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach, bezpečnostná smernica v zmysle nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Materskej školy.

Čítať