Adaptačný plán

Adaptačný plán

Získanie informácií o dieťati rozhovorom s RODIČMI : – zdravotný stav, alergie, obľúbené hračky, knihy, hry, návyky – zlozvyky, samostatnosť dieťaťa, náladovosť….
Láskavým prijatím uľahčiť vstup deťom do triedy a tým skrátiť čas lúčenia s rodičom.
Umožniť deťom si doniesť do triedy svoju obľúbenú hračku – svojho maznáčika.
Zabezpečiť pre rodičov informácie o ROZVRHU ČINNOSTÍ a jeho DODRŽIAVANÍ a o VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH AKTIVITÁCH.
Podrobne sledujeme city, nálady, prejavy a prežívanie detí – snažiť sa ich ovplyvniť v pozitívnom smere cez rozprávky, hry, piesne, dramatizáciu……..
Umožniť deťom skúmať okolie, manipulovať s rozličnými predmetmi, využívať prirodzenú detskú zvedavosť a túžbu niečo objaviť, poskytnúť deťom zaujímavé zážitky a čo najviac radosti.
Bez narušenia ROZVRHU ČINNOSTÍ umožniť RODIČOM vstup do triedy.
V spolupráci s rodičmi zosúladiť ROZVRH ČINNOSTÍ s režimom dieťaťa doma a zostaviť PITNÝ REŽIM.