Medzinárodný seminár určený pre materské školy

Creative learning environment at kindergarten

Seminár sa konal prezenčne v poľskej Varšave v termíne 30.6.2022 – 3.7.2022

Seminára sa zúčastnili Mgr. Alexandra Bóková a Mgr. Marianna Andacká.

Medzinárodný seminár určený pre materské školy

Program seminára bol bohatý, plný teoretických informácií, ale aj praktických ukážok dobrej praxe, ako aj priame zábery z práce s deťmi prostredníctvom inovatívnych metód. Dozvedeli sme sa, ako použiť projektové vzdelávanie na zlepšenie kompetencií učiteľov aj žiakov. Cieľom seminára bolo nadviazať medzinárodnú spoluprácu materskej školy s inou zahraničnou škôlkou. Na seminári sa zúčastnili učitelia z Arménska, Belgicka, Cypru, Libanonu, Francúzska, Poľska, Arménska, Cypru.

Komunikačným jazykom bola angličtina.

Medzinárodný seminár otvorili zástupkyne z poľskej národnej organizácie. Predstavili eTwinnning, jeho ciele, možnosti spolupráce a spôsoby jeho využitia v praxi materskej školy. Zaujímavé informácie s vytváraním kultúry estetiky u detí v materskej školy vystúpili hostia zo Švédska – Anna Larsén, Lovisa Gustafsson a Maria Fabien. Kreatívne prostredie v materskej škole zase predstavil učiteľ roka 2018 v Poľsku Marcin Zaród. Po úvodných teoretických prednáškach nasledovali aktivity v rámci prelomenia ľadu  medzi účastníkmi a aktivity zamerané na hľadanie si projektového partnera.

Druhý deň sa niesol v znamení praktických workshopov, ktoré sa realizovali v rôznom prostredí. Workshopy boli tri a boli zamerané na rôzne aktivity s deťmi. Prvý workshop viedli kolegyne so Švédska a jeho cieľom bolo ukázať rôzne možnosti vytvorenia kreatívneho prostredia v materskej škole spojeného s hudbou, hudobnými nástrojmi, využitie pohybu a improvizácie  v triede pri najmenších deťoch. Druhý workshop viedla poľská ambasádorka Anna Krzyžanovská a jeho cieľom boli outdoorové aktivity s deťmi predškolského veku a ich integrácia prostredníctvom IKT technológií do eTwinningového projektu. Posledným ale nemenej zaujímavým  bol workshop zameraný na IKT nástroje a pomôcky vedený Annou Urbasik z Poľska. Prostredníctvom workshopov sme si vyskúšali nové inovatívne prvky vhodné pre uspešný eTwinning projekt.  Tretí deň nám ambasádorky z Cypru, Francúzska a Poľska predstavili vlastný zaujímavý eTwinningový projekt spolu s praktickými informáciami, fotografiami, videami, ako aj s ukážkami využitia rôznych pc aplikácií.

Po odbornej časti  nasledoval kultúrny program – Poľská kuchyňa. Účastníčky seminára mali možnosť zasúťažiť si vo varení tradičných poľských jedál a spoločne si vymeniť skúsenosti s tradíciami vo vlastnej krajine. Program bol bohatý na množstvo informácií, praktické ukážky, nové vedomosti. Prostredníctvom seminára sa nám podarilo nájsť si projektového partnera z Poľska a naplánovať na budúci školský rok dva projekty. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa seminára, ktorý bol veľmi dobre zorganizovaný, zaujímavý a prínosný pre našu prácu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *