p. Siládi

Dôvodov ktoré nás viedli k výberu vašej škôlky je viacero, hlavne by sme uviedli : lokalita blízko nášho bydliska a práce, pozitívne hodnotenia od iných rodičov, vynovené budovy a triedy a počet žiakov v triede. S naším výberom sme veľmi spokojní, hlavne s prácou p. učiteliek a ich aktívnym prístupom k vzdelávaniu a výchove našich detí. Chceli by sme aj vyzdvihnúť milú a priateľskú komunikáciu nielen s deťmi, ale aj s nami, rodičmi. Oceňujeme aj poznávacie výlety mimo škôlky a akcie v škôlke. Takisto sa nám páči technické vybavenie tried. Určite by sme odporučili vašu škôlku aj iným rodičom.