p. Buštorová

Vybrali sme si túto škôlku preto, lebo do nej chodila aj prvá dcéra. Prístup pani učiteliek je výborný a preto som spokojná nad mieru.