Galková Lenka

Škôlku v Štefultove sme si vybrali najmä kvôli útulnej rodinnej atmosfére, ktorú vytvárajú deťom pani učiteľky a samotné prostredie škôlky. O svojom správnom rozhodnutí sa utvrdzujeme už tretí rok aj vďaka rôznym aktivitám a tvorivým činnostiam, ktoré deti majú možnosť vykonávať.