Sobota 15.06.2019, Vít


Sme transparentní

Prihlásenie

Evidencia zmlúv


Nákladové strediská:

  • MŠ - Materská škola
  • ZŠS - Zariadenie školského stravovania

Rok: 2018 2019

Rok: všetky, strana 1 z 1

[1]
Rok Číslo Nákl. str. Názov Platnosť od Platnosť do
201809/03/2018/PZSZmluva o vykonávaní PZS 28.02.2018Detaily
201807/03/2018/PZmluva o vykonávaní BOZP a PO28.02.2018Detaily
20182018A11716-1Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov osôb spracovávaných u prevádzkovateľa24.05.2018Detaily
201818/27/52A/140Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrov.služby právnickej osobe.01.09.201828.02.2019Detaily
201818/27/52A/171Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrov.služby právnickej osobe01.09.201828.02.2019Detaily
201818/27/054/104Dohoda o poskytnutí fin.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí prac.miesto podľa §54 ods.1 písm. a)zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť17.09.201817.06.2019Detaily
2018Dohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním02.10.2018Detaily
20186300142013Zmluva o dodávke plynu01.01.201931.12.2020Detaily
201918/27/52A/276Dobrovoľnícka služba 23.01.201900.00.0000Detaily
20191/2019Prenájom priestorov11.02.201930.11.2022Detaily
201980212019Projekt Relaxuj s vôňou byliniek01.04.201931.12.2019Detaily
2019ZŠSZmluva o odoberaní tovaru01.04.201931.03.2021Detaily
2019ZO/2019D11716-2Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb u prevádzkovateľa25.05.201925.05.2021Detaily
20192019-1-SK01-KA101-059972Zmluva - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov " Skvelá škola"01.06.201930.05.2020Detaily