Piatok 24.01.2020, Timotej


Sme transparentní

Prihlásenie

Adaptačný plán

  1. Získanie informácií o dieťati rozhovorom s RODIČMI : - zdravotný stav, alergie, obľúbené hračky, knihy, hry, návyky – zlozvyky, samostatnosť dieťaťa, náladovosť....
  2. Láskavým prijatím uľahčiť vstup deťom do triedy a tým skrátiť čas lúčenia s rodičom.
  3. Umožniť deťom si doniesť do triedy svoju obľúbenú hračku – svojho maznáčika.
  4. Zabezpečiť pre rodičov informácie o ROZVRHU ČINNOSTÍ a jeho DODRŽIAVANÍ a o VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH AKTIVITÁCH.
  5. Podrobne sledujeme city, nálady, prejavy a prežívanie detí – snažiť sa ich ovplyvniť v pozitívnom smere cez rozprávky, hry, piesne, dramatizáciu........
  6. Umožniť deťom skúmať okolie, manipulovať s rozličnými predmetmi, využívať prirodzenú detskú zvedavosť a túžbu niečo objaviť, poskytnúť deťom zaujímavé zážitky a čo najviac radosti.
  7. Bez narušenia ROZVRHU ČINNOSTÍ umožniť RODIČOM vstup do triedy.
  8. V spolupráci s rodičmi zosúladiť ROZVRH ČINNOSTÍ s režimom dieťaťa doma a zostaviť PITNÝ REŽIM.