Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Materská škola 1. mája 4, Banská Štiavnica


Vedúca ŠJ:Ľubomíra Chovanová
Telefón:045/691 11 61
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná doba: Pondelok-piatok 7.00 - 15.00 hod.


Cena stravného:


Žiaci MŠ

Desiata: 0.38€
Obed: 0.90€
Olovrant: 0.26€
Rež. náklady: 0.20€
Spolu za deň: 1,74€

Žiaci v hmotnej núdzi a predškoláci:

Desiata: 0.00€
Obed: 0.08€
Olovrant: 0,26€
rež. náklady 0,20€
Spolu za deň: 0.54€

Zamestnanci:

Obed: 1,00€

Cudzí stravníci:

Obed: 1.41€
Réžie: 1,30€
Spolu: 2.71€

Úhradu stravy je potrebné vykonať vždy vopred, t. j. do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

IBAN: SK50 0200 0000 0016 4527 7351
Banka: VÚB

Odhlasovať a prihlasovať na stravu je možno deň vopred do 14,00 hodiny, prípadne do 8,00 hodiny ráno. Nakoľko po tejto hodine už nie je možné prihlásiť sa na stravu, je potrebné, aby dieťa prichádzalo do materskej školy do 8,00 hodiny rannej.