Utorok 25.02.2020, Frederik, Frederika


Sme transparentní

Prihlásenie

Rada školy


Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Bc. Blanka Konopková (predsedkyňa)
Miroslava Inglotová (podpredsedkyňa)


Zástupkyňa ostatných zamestnancov

Ľubomíra Chovanová


Zástupcovia rodičov

Mgr. Radovan Blaho
Lucia Kaňová
Petra Hudecová
Anna Psotná


Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Mikuláš Pál
JUDr. Dušan Lukačko
RNDr. Pavel Bačík
Štefan Mičura