Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Rada školy


Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Bc. Blanka Konopková (predsedkyňa)
Miroslava Inglotová (podpredsedkyňa)


Zástupkyňa ostatných zamestnancov

Ľubomíra Chovanová


Zástupcovia rodičov

Mgr. Radovan Blaho
Lucia Kaňová
Petra Hudecová
Anna Psotná


Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Mikuláš Pál
JUDr. Dušan Lukačko
RNDr. Pavel Bačík
Štefan Mičura