Piatok 24.01.2020, Timotej


Sme transparentní

Prihlásenie

PRE TVORIVO A SPOKOJNE STRÁVENÝ ČAS NAŠICH DETÍ

Podnetné, estetické a tvorivé prostredie, moderné vybavenie tried, moderná telocvičňa, zeleň v okolí našej školy, priestranný školský dvor s preliezkami pre aktívny pohyb a rôzne zaujímavé aktivity ktoré sú k dispozícii pre vaše deti (slávnosti v MŠ, divadielka, tvorivé dielne, rôzne súťaže...);

Dvere

Naše triedy na fotografiách:

Môžete vyskúšať aj virtuálnu prehliadku: