Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Moderná škola

 • deťom ponúkame hrové edukačné aktivity, pomocou elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov;
 • motivujú ich k hravému objavovaniu, spoznávaniu a skúmaniu – je to pre nich niečo nové a zaujímavé;

INTERAKTÍVNA TABUĽA

 • umožňuje dieťaťu živo-interaktívne a príťažlivo kooperovať s počítačom, notebookom, priamo z tabule klikaním na premietaný obraz prstom alebo interaktívnym perom;
 • inšpiruje deti k činnostiam, byť súčasťou živého diania v triede i pri tabuli;
 • podporuje nadšenie detí;

 

INTERAKTÍVNA STENA

 • všestranne využiteľná učebná pomôcka (aj na výučbu cudzích jazykov);
 • rozvíja komunikačné schopnosti – má zabudovateľný mikrofón;
 • umožňuje nahrávanie a prehrávanie 10-sekundových audio odkazov k ľubovoľným kartičkám vo vreckách na rôzne témy;

 

BEE-BOT – robotická programovateľná hračka

 • hravo zoznámi deti so základmi programovania;
 • pomocou tlačidiel zadávajú jednoduché príkazy-smery, ktorými sa hračka má pohybovať;
 • podporuje logické myslenie detí a ich schopnosť riešiť problémy spolu s podložkami na rôzne témy;

 

MIKROFÓN EASI SPEAK

 • určený na nahrávanie zvukov, hudby, ale aj hlasu detí;
 • môže sa používať aj vonku, napríklad na vychádzke alebo výlete.;
 • záznam zvukov, hovoreného slova sa dá prehrať na počítači – slúži aj ako spätná reflexia pre deti;

 

DIGITÁLNY MIKROSKOP

 • umožňuje deťom snímať a fotiť pozorovaný objekt – štruktúra látky, listy zo stromu, ľudská ruka...;
 • obraz sa prenáša do počítača a deti sú malí bádatelia;