Nedeľa 18.08.2019, Helena


Sme transparentní

Prihlásenie

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Materská škola 1. mája 4, Banská Štiavnica


Vedúca ŠJ:Ľubomíra Chovanová
Telefón:045/691 11 61
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná doba: Pondelok-piatok 7.00 - 15.00 hod.


 Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, podľa nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 9/2017 v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 24 zákona NRSR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle §28 ods.5, §49 ods.4, §114 ods.6, §116 ods.6, §140 ods.10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že od 1.1.2018 sa mení výška finančného pásma nákladov na nákup potravín nasledovne:

žiaci MŠ:

desiata   0,30€

obed      0,92€ ( 0,72€ potraviny + 0,20€ rež.náklady )

olovrant 0,25€

spolu za deň 1,47€ ( 1,27€ potraviny + 0,20€ rež.náklady )

žiaci v hmotnej núdzi a predškoláci:

desiata   0,00€

obed      0,00€

olovrant 0,07€

Spolu za deň 0,07€ 

Dospelí a cudzí stravníci:

Obed           1,26€

rež.náklady 0,95€

Spolu  2,21 € ( potraviny + rež.náklady )

Deti v hmotnej núdzi sú od 1.1.2018 oslobodené od úhrady príspevku na režijné náklady.

 

                                                                                                                      Ľubomíra Chovanová

                                                                                                                      vedúca ZŠS pri MŠ