Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Materská škola 1. mája 4, Banská Štiavnica


Vedúca ŠJ:Ľubomíra Chovanová
Telefón:045/691 11 61
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná doba: Pondelok-piatok 7.00 - 15.00 hod.


 Vážení rodičia,

S účinnosťou od 01.09.2019 sa mení výška finančného pásma na základe rozhodnutia Mesta Banská Štiavnica Zn.2/2019/EK o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaĎovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.

Z uvedeného dôvodu sa menia náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, t.j. žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia §140 odst. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov žiakov na jedno odobraté jedlo vo výške 0,20 €. 

žiaci MŠ:

desiata   0,38 €

obed      1,10 € ( 0,90 € potraviny + 0,20 € rež.náklady )

olovrant 0,26 €

spolu za deň 1,74 € ( 1,54 € potraviny + 0,20 € rež.náklady )

žiaci v hmotnej núdzi a predškoláci:

desiata   0,00 €

obed      0,28 € ( potraviny 0,08 € + 0,20 € rež.náklady )

olovrant 0,26 €

Spolu za deň 0,54€ 

Dospelí a cudzí stravníci:

Obed           1,41 €

rež.náklady 1,30 €

Spolu           2,71 € ( potraviny + rež.náklady )

 

 

                                                                                                                      Ľubomíra Chovanová

                                                                                                                      vedúca ZŠS pri MŠ