Utorok 25.02.2020, Frederik, Frederika


Sme transparentní

Prihlásenie

MATERSKÁ ŠKOLA, 1. mája 4, Banská Štiavnica, je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO) verejným obstarávateľom podľa § 6, ods.1, písm. d).

Podľa § 49a zákona o VO zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.