Utorok 25.02.2020, Frederik, Frederika


Sme transparentní

Prihlásenie

Vitaj Mikuláš

Do našej triedy prišiel svätý Mikuláš vo štvrtok 12.decembra.

Dubčovia si pripravili pestrý program, lebo chceli ukázať, čo všetko dokážu, akí sú šikovní. Naučili sa krásne básničky, nacvičili si divadielko „Zelená jedlička“, piesne, vinše a dva tance – tanec anjelov a tanec čertov. Za tento výkon ich Mikuláš obdaril balíčkami a nešetril pochvalou za ich šikovnosť. Samozrejme prišiel aj čert, ale nemal koho zobrať so sebou, musel odísť s dlhým nosom.