Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Nový zámok

V rámci projektu "Poznaj svoje mesto" sme sa dňa 22.09. zúčastnili exkurzie na Novom zámku.

Veľmi sa nám tam páčilo. Strmých schodov bolo síce veľa, ale opatrne sme vyšli až na vrch, odkiaľ bol krásny výhľad na Banskú Štiavnicu a jej okolie zo všetkých svetových strán. Z expozície sa nám najviac páčila mapa, gule do dela, zbrane a sochy Turkov. Po prehliadke zámku sme sa vonku občerstvili. Potom sme preskúmali aj okolie, zašli sme aj k Židovskému cintorínu. Prežili sme pekné dopoludnie.

Blanka Konopková