Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Netradičný začiatok

Nový školský rok sme zahájili netradičným spôsobom.

V jeden slnečný deň, 8. septembra, sme si spoločne posedeli pri ohnisku na školskom dvore. Mali sme možnosť lepšie sa navzájom porozprávať, spoznávať, ale aj zahrať. No a samozrejme nechýbali špekačky, ktoré sme si vlastnoručne opekali. Nálada bola výborná, špekačky tiež. Pozrieť nás prišla aj teta logopédka, ktorá nám nechcela narušiť príjemné posedenie a zábavu a tak si depistáž spravila vonku, na čerstvom vzduchu, aj keď ju občas zahalil dym z ohniska. Na záver sme sa spoločne zahrali pohybové hry.

Gabriela Luptáková