Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Bezpečne na ceste

Dňa 30.09.2009 sme  s deťmi  na Križovatke pozorovali chodcov /dospelých ale aj deti/, ako  prechádzajú cez vozovku, vystupujú z autobusov a  ako sa správajú.

Deti boli veľmi prekvapené, koľko nezodpovedných chodcov sme videli a rozhodli sme sa ukázať ako sa má správne prechádzať cez priechod pre chodcov. V priebehu celého týždňa deti riešili rôzne dopravné situácie cez rôzne hry  vonku na školskom dvore a v priestoroch triedy. 

Miroslava Inglotová