Štvrtok 14.11.2019, Irma


Sme transparentní

Prihlásenie

Ochranárik - výtvarná súťaž

Sekcia krízového riadenia MV SR vyhlásila 5.ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „Akú záchranársku techniku som videl/a zasahovať a s čím by som pomohol/a ja“.

Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojili aj naši výtvarníci Maxim Zábudlý a Nella Maruniaková. Dňa 1.decembra na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici si prevzali diplomy a vecné ceny Maxim Zábudlý za 1.miesto a Nella Maruniaková za 2.miesto. Víťazom gratulujeme.

Miroslava Inglotová