Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Filter
 • POLÍCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

  19.októbra nás navštívili Mgr.Janka Šmondrková z OR PZ v Žiari nad Hronom a

  ...
 • HANDROVÉ LOPTIČKY

  21.10 sme sa vybrali do Kammerhofu na TVORIVÉ DIELNE.

 • Výroba loptičiek-IV.trieda

  23.októbra sme boli na tvorivých dielňach v Kammerhofe,kde sme si

  ...
 • Pečenie chleba-IV.trieda

  A je tu pondelok,9.11.,a my sme opäť v Kammerhofe.