Nezaradené

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia, prázdniny sa čoskoro skončia a my sa spoločne stretneme v novom školskom roku. Školský rok začína 2. septembra 2021. Zoznamy detí budú vyvesené na dverách tried. Deti treba privádzať do MŠ do 8.00 hod. Strava sa odhlasuje online prostredníctvom www.jedalen.sk , prihlasovacie údaje Vám pridelí vedúca ŠJ Ľ.Chovanová – tel.číslo 0456911161. Rovnaké telefónne …

Začiatok školského roka 2020/2021 Read More »

Letné prázdniny 2021

Materská škola bude počas letných prázdnin otvorená v mesiaci august pre deti z MŠ Bratská a MŠ Mierová pre zamestnaných rodičov , pre svoje deti podľa potreby. Otvorené budú triedy v dolnej budove – zoznam detí nájdu rodičia na vstupných dverách do tried. V mesiaci júl bude pre deti z MŠ 1.mája k dispozícii MŠ …

Letné prázdniny 2021 Read More »

Návrat do škôl po 19.4.2021

Od 19. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie len za týchto podmienok: ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 …

Návrat do škôl po 19.4.2021 Read More »

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 2.marca 2021 a  v súlade s podmienkami nastavenými  v dokumente COVID AUTOMAT a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese Banská Štiavnica, sa na  na pracovnom stretnutí primátorky mesta a riaditeľov škôl …

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica Read More »

Prihlasovanie na stravu od 1.3.2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že program na prihlasovanie detí na a zo stravy v MŠ bude spustený od 1.3.2021. Odhlásiť dieťa zo stravy bude možné do 8.00 hod. ráno v daný deň. Vedúca ŠJ

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy 1.mája, v minulom roku sme vďaka Vašim 2% vyzbierali sumu 1.692,71 Eur. Za darované peniažky sa nám podarilo obohatiť detské knižnice vo všetkých triedach o nové a atraktívne detské knihy a encyklopédie, ďalej sme zakúpili novú práčku a sušičku prádla. Zo získaných peňazí sa nám podarilo zabezpečiť deťom predstavenie …

2% z dane Read More »

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy 1.mája, v minulom roku sme vďakaVašim 2% vyzbierali sumu 1.692,71 Eur. Za darované peniažky sa nám podarilo obohatiť detské knižnice vo všetkýchtriedach o nové a atraktívne detské knihy a encyklopédie, ďalej smezakúpili novú práčku a sušičku prádla. Zo získaných peňazí sa nám podarilozabezpečiť deťom predstavenie Sférického kina. Touto cestou …

2% z dane Read More »

Otvorenie MŠ

Materská škola je otvorená pre všetky deti. Potrebné je podpísané čestné prehlásenie a aktuálne platný negatívny test osoby, ktorá privádza dieťa do MŠ. https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Otvorenie materskej školy

Materská škola bude od 11.1.2021 otvorená pre zamestnaných rodičov . Otvorené budú dve triedy na hornej budove, zoznamy detí budú zverejnené na vchodových dverách.